HUS, Högre Utbildning Skidlärare

LILLSVEDS IDROTTSFOLKHÖGSKOLA genomför 2023-24 i samarbete med SLAO,  Högre Utbildning för Skidlärare/snösportledare.

UTBILDNINGENS MÅL

Utbildningen riktar sig till nästa generation skidlärare/snösportledare som kan arbeta med åkare på alla färdighetsnivåer samt gå vidare som arbetsledare, utbildare, clinicinstruktörer, examinatorer och utveckla svensk skidskola för framtiden. Efter fullgjord och godkänd utbildning erhåller deltagaren IVSI status. Deltagaren kommer att få förutsättning att vara väl förberedd för att genomgå Svensk skidlärarexamen och vidare mot ISIA status (International Ski Instructors Association).

KOMPETENTA UTBILDARE

Lärare på utbildningen är namnkunniga utbildare från snösportbranschen (Sv. Demo- teamet och SLAO) och pedagoger på Lillsved IFHS. Kursföreståndare Peter ”Pepe” Lagerström har 30 års erfarenhet som utbildare i snösportbranchen, har svensk och amerikansk skidlärarexamen, och är fd medlem i Sv. Demoteamet.

KURSINNEHÅLL

Utbildningen innehåller en teoridel som läses under hösten och 5 veckor på våren på Lillsveds Idrottsfolkhögskola. Där emellan praktiserar/jobbar deltagaren i din skidskola/sportservice där den har sin handledare/mentor samtidigt som deltagaren har kontakt med skolan via internet. Under praktikperioden genomgår deltagaren de två högsta stegen innan skidlärarexamen (steg 3 och 4 kurserna) i samarbete med SLAO.

TEORI OCH PRAKTIK

Deltagaren kommer att få fördjupade kunskaper inom pedagogik, metodik och kommunikation, funktionell anatomi och rörelselära mm. Vidare skidåkning såväl teoretiskt som praktiskt samt Snö och lavin- kunskap. Dessutom ingår HLR-instruk- törskurs och entreprenörskap. Inom ämnet ledarskap får deltagaren fördjupade kunskaper i äventyrspedagogik, kajak & MTB. Detta för att underlätta året runt- jobb på anläggningar.

KURSLÄNGD

Läsåret består av 38 veckor, varav 10 veckor är arbete/praktik och handledning i skidskola. Studierna bedrivs på heltid. Läsåret startar 2023-08-30 och slutar 2024-06-04.

VEM KAN SÖKA?

Vi söker personer som har gått motsvarande 2:a utbildningsnivån på skidor hos Främjandet, SLAO eller SSF (Satu 2) och har minst en säsongs arbetserfarenhet i skidskola eller som tränare inom alpin skidåkning. Rekommendation från skidskolechef eller motsvarande är meriterande. Medlemskap i SSLF.

ANSÖKAN

Ansökan ska vara skolan tillhanda senast den 16 maj 2023 och görs på särskild blankett. Blanketten och mer information finns på www.lillsved.se.

EKONOMI

Utbildning berättigar till studiemedel (gymnasial nivå). Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv för arbetsmaterial, kurslitteratur, resor, liftkort och egen utrustning samt mat och ev. boende på Lillsveds internat. Läs mer om studieekonomi på lillsved.se.

 

KONTAKT FÖR INFORMATION

peter.lagerstrom@lillsved.se Tel: 070-172 95 47

skolkansli@lillsved.se Tel: 08 – 541 385 30

lillsved.se

Se programblad nedan.

Prenumerera på nyhetsbrevet