Svensk skid- och snowboardlärarexamen

I samarbete med Friluftsfrämjandet, Svenska Skidlärarföreningen, Svenska Skidförbundet och SLAO.

Svensk skid- och snowboardlärarexamen arrangeras av Svenska Skidrådet. Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO, Friluftsfrämjandet, Svenska Skidlärarföreningen, Skidlärarlinjen, NIG( Norska Instruktörer och Guider) eller Svenska Skidförbundet är behörig.

Syftet med examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status. Svensk examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.

Svensk skid- och snowboardlärarexamen examinerar kompetens och förmåga inom följande områden:

  • Ledarskap, förmåga att möta människor och att tillfredsställa deras behov inom alpin skidverksamhet.
  • Undervisningsförmåga.
  • Skidteknisk eller snowboardteknisk färdighet.
  • Analysförmåga.
  • Förmåga att koppla samman praktisk, teoretisk och analytisk kunskap till en helhet i undervisningen

Svensk Skidlärarexamen innehåller två block:

Block 1

  • Teoretiskt prov
  • Praktiska färdighetsprov i skidåkning

Block 2

  • Analys och ledarskap

Alpin- och telemarksexamen genomförs vid två olika tillfällen, block 1 och block 2, snowboardexamen genomförs samtidigt med alpint block 2.

Hur du blir godkänd på examen?

För godkänd examen krävs godkänt i alla moment.

Blocken genomförs vid två separata tillfällen.

För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket.

För att gå upp i block 2 krävs att du är fullt godkänd på block 1.

Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen.

Om du blir underkänd i både undervisning och ledarskap och de praktiska färdighetsproven i snowboardåkning måste du göra om alla moment vid ett nytt ordinarie examenstillfälle.

Läs inbjudan till examen längre ned på denna sida.

Vill du göra en anmälan till skid- eller snowboardlärarexamen klicka på länken nedan.


 

(Inbjudan till examen 2022 finns på denna sida under hösten 2021)

 

Prenumerera på nyhetsbrevet