Motorsågs- och Röjsågsutbildningar

Regler om användning av motorsåg och röjsåg.

Den 1 december 2012 infördes krav på utbildning vid användande av motorsåg och röjsåg. Det innebär att den som arbetar med dessa redskap professionellt eller har tilldelats uppgiften via sin arbetsgivare ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar på kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Från den 1 januari 2015 införs ytterligare krav på dokumentation för motorsåg och motorsågskörkort. Kan arbetsgivare inte styrka denna dokumentation riskerar arbetsgivare en sanktionsavgift på 10 000 kronor för varje användare (vite och körkort gäller enbart motorsåg och inte röjsåg).

Motorsågsutbildning och motorsågskörkort

Skogsstyrelsens motorsågsutbildningar genomförs över hela landet. De är kvalitetssäkrade genom projektet Säker skog och följer nivåklassningen för de olika motorsågskörkorten A till F.

För enstaka personer eller mindre grupper erbjuder Skogsstyrelsen ett flertal utbildningstillfällen på förutbestämda datum och platser. Om du har ett större utbildningsbehov, i ett företag exempelvis, så erbjuder Skogsstyrelsen kundanpassade utbildningar utifrån önskemål och behov.

För aktuella motorsågsutbildningar genomförda av Skogsstyrelsen klicka på nedan länk.

Se utbildningar här

Röjsågsutbildningar och röjsågskörkort

Skogsstyrelsens röjsågsutbildningar genomförs över hela landet. Nästan alla röjsågsutbildningar är kvalitetssäkrade genom Säker skog och följer nivåklassningen för de olika röjsågskörkorten RA och RB.

För enstaka personer eller mindre grupper erbjuder Skogsstyrelsen ett flertal utbildningstillfällen på förutbestämda datum och platser. Om du har ett större utbildningsbehov, i ett företag exempelvis, så erbjuder Skogsstyrelsen kundanpassade utbildningar utifrån önskemål och behov.

För aktuella röjsågsutbildningar genomförda av Skogsstyrelsen klicka på nedan länk.

Se utbildningar här

Prenumerera på nyhetsbrevet