Utbildningar och verktyg

Här samlar vi guider och verktyg till skidanläggningarnas hållbarhetsarbete samt presenterar alla de gratis hållbarhetsutbildningar som finns att tillgå.


Miljöguide

Miljöguide för skidanläggningar är ett kompletterande material till SLAO:s hållbarhetsutbildningar. Här hittar du bakgrundsinformation till kursernas mer kortfattade material, länkar för vidare läsning, förslag på verktyg och goda exempel från svenska anläggningar som påbörjat sitt arbete mot fossilfritt.

Ladda ner


Finansieringsguide

Denna översikt riktar sig till skidanläggningar i Sverige som är intresserade av att söka finansieringsstöd för att investera i energiförbättrande åtgärder, d.v.s energieffektivisering, övergång till fossilbränslefrihet och annan minskad klimatpåverkan.

Ladda ner

Skidförbundets hemsida finns mer tips om stöd att söka.


Utbildningar

SLAO:s paket av utbildningar inom hållbarhet finns i sex block. Klimatsmart på skidorten och Hållbarhet BAS lämpar sig för alla som arbetar nära eller i en skidanläggning. Övriga fyra har mer riktade målgrupper. Läs mer nedan.

Hållbarhet bas:
För alla i branschen som behöver få grundkunskaperna om hållbarhet, Parisavtalet, FN:s globala mål samt branschens förutsättningar och SLAO:s Färdplan för fossilfrihet.

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR.

Energi och vatten:
Utbildningen för dig som arbetar nära lift och pist, vad som bör tänkas på när det kommer till effektivisering kring de delar på anläggningen som förbrukar mest energi.

Hållbar snöhantering:
Måsteutbildningen för dig som arbetar med snöhantering, både i produktion, preparering och lagring.

Mätning och rapportering:
Utbildningen för dig som ska rapportera förbrukningsdata, behöver följa förbrukningen, är intresserad av att lära dig mer om vikten av att mäta samt till dig som ska upprätta Hållbarhetsredovisning och förbrukningsrapporter.

Klimatsmart på skidorten:
En utbildning riktad till alla som arbetar, besöker, bor, eller bara vill veta mer om hur de blir en mer klimatvänlig snösportare.

Biologisk mångfald på skidorten:
En utbildning riktad till dig som arbetar med nyproduktion, projektering och
planering av anläggning. Det handlar dels om kunskap kring ämnet, hur ni bäst
tar er an det vid planering och vad det kan ge tillbaka till er som anläggning.

Hur anmäler jag mitt team?

Anmälan och mer information sker tills vidare på mejl till lina.normark@slao.se

Vi behöver för- och efternamn samt mejladress till deltagarna samt information om vilken/vilka kurser vederbörande ska gå.

Deltagarna får en länk till de utbildningar de är anmälda till, sen har de 14 dagar på sig att avsluta utbildningen. Bevis på slutförd utbildning fås genom ett utbildningsintyg.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet