Social hållbarhet

Social hållbarhet är en lika självklar del av hållbar utveckling som den ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten beaktar de mänskliga aspekterna av hållbarhet och vad som påverkar människors rättigheter, livsvillkor, levnadsvanor och så vidare. Jämställdhet och hälsa är viktiga områden och SLAO:s medlemmar jobbar alla med hälsofrämjade aktiviter.

” Skidåkning innebär fysisk aktivitet på en hälsofrämjande nivå för såväl kropp som knopp. Det är idag bevisat bortom alla tvivel att regelbunden fysisk aktivitet leder till förbättrad hälsa och välbefinnande, samtidigt som stillasittande livsstilar ökar risken för sjukdom, ohälsa och förtida död vilket i sin tur leder till förhöjda samhällskostnader och börda.”

Skidåkning innebär även kontakt med naturen, och naturvistelser är förknippade med en lång rad positiva hälsoeffekter, inte minst på den psykiska hälsan och välbefinnandet. Ur folkhälsosynpunkt kan skidåkning vara en extra viktig aktivitet då det innebär fysisk aktivitet på vintern. Vintern är en tid på året då en större andel av befolkningen har stillasittande livsstilar och inte vistas lika mycket i naturen jämfört med på sommarhalvåret.”

Johan Faskunger i rapporten ”Mervärden och samhällsnytta med alpin skidåkning och betydelsen av hemmabackar”

 

Ni kan läsa rapporterna och sammanfattning här:

Sammanfattning av rapporterna (Finns även i en fysiskt broschyr, mejla oss om du vill att vi postar till dig)

Samhällsnytta Hemmabackar

Hållbara hemmabackar

 

Prenumerera på nyhetsbrevet