Delrapporter Fossilfritt Sverige

Delrapport 2022

Framsteg inom branschen

Exempel på framsteg som skett inom branschen från uppföljningsplanen 2022:

  • Elskotrarna är äntligen här
  • 120 miljoner till effektivisering
  • Förnybar el driver liftar och snökanoner
  • Fler laddstolpar installerade
  • Fördubblad nattågstrafik
  • Mindre snöproduktion tack vare markberedningar

Branschens utmaningar

Branschens viktigaste utmaningar från uppföljningsrapporten 2022:

  • Ökade priser på biodrivmedel
  • Höga elpriser
  • Dåliga förbindelser

 

 

 

 

 

 

Ladda ner ”Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft”

Ladda ner ”Bilaga 1”

Ladda ner ”Bilaga 2”


Delrapport 2021

Sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2018 har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

Samtidigt återstår många utmaningar och tempot måste nu öka i omställningen. Idag släpper Fossilfritt Sverige den första uppföljningen av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.

– Det övergripande intrycket är att både näringslivet och politikerna har ökat tempot de senaste två åren, även om det utifrån det akuta läget fortfarande går för långsamt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

 

 

 

 

 

 

Ladda ner delrapport 2021

 

Prenumerera på nyhetsbrevet