Gästreseanalys

SLAO gjorde våren 2023 en kartläggning över hur gästresan till och från svenska skidorter ser ut. Det skedde med hjälp av WSP som presenterade nedan rapport juni 2023.

Under hösten 2023 koncentrerades rapporten i nedan folder som sammanfattar rapportens viktigaste slutsatser. Folderns syfte är att användas i trafikplanering, för att ha bättre beslutsunderlag i dialogen, rapporten presenterar exempelvis en tydlig skillnad i estimerad trafikvolym och verklig trafikvolym på många av orterna.

Folder:

 

 

Folder högupplöst dubbelsidig

Folder högupplöst enkelsidig

Folder Lågupplöst Dubbelsidig

Folder lågupplöst enkelsidig

Tryckfil högupplöst

 


WSP-rapporten i sin helhet:

 

 

 

 

 

 

 

 

WSP Nulägesanalys SLAO

 

Prenumerera på nyhetsbrevet