Energi

Bränsle- och energiförbrukning är de faktorer som påverkar utsläppen mest i driften av en skidanläggning. Tillsammans med experter har SLAO som ambition att förmedla kunskap och inspirera till ett effektivare sätt att jobba, minskad förbrukning samt ny teknik.


Solenergi

Sverige är ett avlångt land och förutsättningarna för solenergi skiljer sig åt men på många håll finns mycket fina förhållanden med stora tak- och markytor som kan användas till egenproducerad el framförallt på sommaren. Nedan följer en föreläsning med John Stjerna samt ett mycket spännande exempel från Reto Fry som jobbar med solenergi på skidorten Laax i Schweiz. Seminariet genomfördes den 1 juni 2023.

Ladda ner presentation 


Energieffektivisering

Elförbrukningen är en viktigt komponent på svenska skidanläggningar, både för drift av liftar samt för snöproduktion, och behovet av effektivisering och besparingar stort. Under hösten 2022 genomfördes en serie föreläsningar, besök och möten för att öka kunskapen och inspirera till förbättringar. Nedan följer presentationen samt en mycket uppskattade digital föreläsning med John Stjerna. I samband med det tog även fram en folder med tips.

 

 

 

 

Ladda ner presentation

 

 

 

 

 

Ladda ner folder med elspartips för skidanläggningar


Webinarserie om energi våren 2020

Våren 2020 höll SLAO en serie webbinarier på tema Energi tillsammans med Energirådgivarna Jämtland/Härjedalen. Presentationerna finns tillgängliga nedan.

Energikartläggning

Solel

Laddstolpar

Vätgas

Energirådgivarna finns i hela landet, sök din lokala rådgivare här.

Prenumerera på nyhetsbrevet