Biologisk mångfald

Turismen står för 2,5 % av Sveriges BNP. Vår bransch har en direkt koppling till naturen. Vi lever av och med naturen. Om vi investerar i biologisk mångfald idag säkrar vi också framtidens investeringar. Genom att gynna biologisk mångfald gynnar vi även besöksnäringen, gästerna och lokalsamhällena. Genom att skydda, bevara och återställa ekosystem skyddar vi oss mot klimatförändringarnas effekter. Skidanläggningar är kan öka den biologiska mångfalden!


 

 

 

 

Ladda ner presentation av biologisk mångfald på skidanläggningar


Exempel på arbete med biologisk mångfald på Dundret

Hos Dundret, Gällivare, har man senaste året gjort en omfattande dagvattenutredning. I filmen nedan visas exempel på deras arbete med tillstånd och åtgärder för ökad biologisk mångfald.


Utbildning i Biologisk Mångfald på skidorten

En gratis utbildning för SLAO:s medlemmar riktad till dig som arbetar med nyproduktion, projektering och
planering av anläggning. Det handlar dels om kunskap kring ämnet, hur ni bäst tar er an det vid planering och vad det kan ge tillbaka till er som anläggning. Den tar 30-60 minuter och är en branschanpassad och matnyttig kurs som ger både kunskap och verktyg om t.ex. rödlistade arter, ekosystemtjänster och hur er anläggning snabbt blir en möjliggörare för biologisk mångfald.

Hur anmäler jag mitt team?

Anmälan och mer information sker tills vidare på mejl till lina.normark@slao.se

Vi behöver för- och efternamn samt mejladress till deltagarna samt information om vilken/vilka kurser vederbörande ska gå.

Deltagarna får en länk till de utbildningar de är anmälda till, sen har de 14 dagar på sig att avsluta utbildningen. Bevis på slutförd utbildning fås genom ett utbildningsintyg, se exempel nedan.

Prenumerera på nyhetsbrevet