Cirkularitet

Inom en skidanläggning finns mycket som har lång livslängd och som kan skapa värde genom återbruk. En större anläggning som byter till modernare utrustning kan genom att överlåta/sälja till mindre anläggningar förbättra den cirkulära ekonomin och den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. SLAO har som ett första steg skapat ett par delningstjänster för återbruk av material och utrustning.

En cirkulär ekonomi är raka motsatsen till den linjära. Istället för att tillverka, köpa och kassera sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen. Cirkulär ekonomi är helt enkelt ett modernare ord för kretslopp.

 

 

 

 

 

 

Källa: Naturskyddsföreningen

 

 

För att öka cirkulariteten och synliggöra varor och tjänster som kan och bör återbrukas och byta ägare inom Sverige, har en egen kategori inom Tradera skapats – Skidanläggningar. Här finns allt från t.ex. skidutrustning till liftar och snökanoner. Enklare betalnings- och fraktsätt samt större möjligheter att sälja som anläggning istället för som privatperson är en av fördelarna med Tradera framför vår köp/säljsida på Facebook.

Här hittar du butiken på Tradera 

 

Prenumerera på nyhetsbrevet