Medlemsråd Hållbarhet

Medlemsråd Hållbarhet handhar bland annat frågor kring SLAO:s färdplan för fossilfrihet, biologisk mångfald på skidanläggningarna, hållbarhetsutbildningar samt projekt inom området.

Uppdrag:

  • Referensgrupp när det gäller utbildningar inom hållbarhet.
  • Bevakar hållbarhetsområdet och identifierar framtida strategiska frågor.
  • Är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom hållbarhet.
  • Fångar upp medlemmarnas synpunkter inom sitt område.
  • Verkar för ökad kompetens på våra anläggningar.

Fanny Sjödin
Skistar (sammankallande)

Andreas Wendby
Branäsgruppen

Per Granås
Skistar

Martin Leztzer
Ramundberget

Caroline Westblom
Järvsöbacken

Lina Normark
SLAO

Funderar du över något, har ett förslag till fokusfråga eller vill du komma i kontakt med någon i gruppen? Mejla till info@slao.se eller ring SLAO:s kansli på 063-13 23 95.

Prenumerera på nyhetsbrevet