Rekommendationer och tips till svenska skidanläggningar med anledning av Coronaviruset

2020-03-17

Grundprinciper:

 Följ alltid rekommendationerna på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

——————————————————————————————————–

Ordförande i SLAO:s medicinska råd har haft direktkontakt med Folkhälsomyndigheten som bekräftat att vi kan ha skidanläggningarna öppna samt påpekat att det är viktigt att gäster och personal är friska.

SLAO gör inga egna riskbedömningar utan följer svenska myndigheters rekommendationer och beslut.

——————————————————————————————————

Information till gäster och personal:

 

Liftar

 • Se över flöden till respektive lift, led köer så att det blir luftigt och närkontakt undviks
 • Sittlift och bygellift går som vanligt
 • Undvik singelköer
 • Handspritstationer om möjligt

 

Skidskola

 • Sprid ut samlingsplatser
 • Kolla upp så alla är friska innan lektionsstart

 

Restaurang/afterski

 

Värmestugor

 • Toaletter – rena och alltid med tvål (primärt)
 • Handspritstationer (om det inte finns tvål och vatten)
 • Uppmuntra till att använda utegrillar mm

 

Personal

 • Ska vara frisk
 • Hygienen – rena kläder
 • Tvätta material som många tar i noggrant, t.ex. telefoner, knappar, radioapparater

 

Resor

 • Fyll inte skidbussar utöver avsedda platser

 

 

HLR-rådet i Sverige har följande rekommendationer på ämnet:

https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2020/03/Svenska-HLR-rådet-rekommendationer-gällande-covid-19-200317-1200-Final.pdf

 

 

 

 

Prenumerera på nyhetsbrevet