Coronavirus och Svenska skidanläggningar

2020-03-12

SLAO har idag haft styrelsemöte och bland annat diskuterat den rådande situationen med spridning av Coronaviruset. Styrelsen enades om följande principer:

  • Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters centrala och regionala  beslut samt rekommendationer.
  • Verksamhet i våra skidanläggningar/skidbackar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).
  • Vi följer en försiktighetsprincip.
  • Vi inser att vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett eget ansvar.
  • Vi förstår att många frågor är obesvarade och komplexa, därför följer vi kontinuerligt händelseutvecklingen.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns aktuell information att använda internt och till gäster, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

SLAO:s medicinska råd har idag haft direktkontakt med Folkhälsomyndigheten som säger: ”Ja, skidliftarna kan köra som vanligt. Som vanligt är det viktigt att alla som jobbar i den verksamheten och all allmänhet som åker skidor är friska.”

Viktig information till gäster och personal:

  • Vid minsta symtom på luftvägar – stanna hemma
  • Tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet

Det råder förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 (justerat till max 50) deltagare.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor och funderingar.

Mvh SLAO

Prenumerera på nyhetsbrevet