Friskvårdsbidrag för skidåkning

Sedan 1 januari 2018 är skidåkning och skidskola godkända som skattefria friskvårdsförmåner. Här har vi samlat information av vad som gäller och några vanliga frågor – både för anläggningar och åkare.

De flesta idrotter i Sverige är berättigade till friskvårdsbidrag och SLAO har länge arbetat för att alpin skidåkning ska godkännas. I början av 2018 kom det glädjande beskedet efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Domslutet gällde golf och Skatteverket slog därefter fast att även utförsåkning och ridning omfattas.

Det här är positivt både för SLAO:S anläggningar och för skidåkare i alla åldrar. Utförsåkning är bra motion och friskvårdsbidraget ger fler chansen att upptäcka skidåkning som en stärkande uteaktivitet. Det möjliggör mer regelbunden skidåkning både i hemmabacken och på skidort. Att friskvårdsbidraget även kan användas till skidskola innebär att fler kan få ut mer av sin skidåkning.

LÄS ÄVEN: Svenska skidanläggningar satsar på friskvårdsåkare

Det här är i korta drag innebörden av Skatteverkets nya regler:

 • Domen räknar skidåkning som ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag.
 • Friskvårdsbidraget innebär att företag/organisationer kan erbjuda alla anställda ersättning för utgifter i samband med fysisk aktivitet.
 • Det är arbetsgivaren som bestämmer om den godkänner utförsåkning och skidskola (eller annan aktivitet) som friskvårdsförmån.
 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
 • En förutsättning är att all personal inom företaget/organisationen erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att åka skidor.
 • Reglerna gäller från och med 1 januari 2018.

 

DET HÄR GÄLLER FRISKVÅRDSBIDRAGET FÖR:

 • Skipass/liftkort
 • Års- eller säsongskort på en skidanläggning
 • Skidskola, t.ex. nybörjarkurs, skidträning, privatlärare (under 1000 kronor per tillfälle)

 

DET HÄR ÄR INTE GODKÄNT:

 • Medlemsavgift till förening eller skidklubb (samma gäller för all föreningsidrott)
 • Träningskläder eller utrustning, t.ex. skidor – och det gäller oavsett om du köper eller hyr
 • Träningsavgifter som överstiger 1000 kronor per tillfälle
 • Deltagaravgift i skidtävling

Läs mer på Skatteverkets informationssida om friskvårdsbidraget >>

SKIDANLÄGGNINGAR – VANLIGA FRÅGOR

Vilka aktiviteter är godkända för friskvårdsbidrag för skidåkare?

Skidåkare kan få friskvårdsbidrag för liftkort och säsongskort på en skidanläggning. Det är arbetsgivaren som bestämmer storleken på bidraget, som dock får vara max 5000 kronor per år. Du kan också få friskvårdsbidrag för skidskola, i grupp eller enskilt, med ett maxbelopp på 1 000 kronor per tillfälle/dag och max 5 000 kronor per år). Du kan däremot inte få friskvårdsbidrag för köp eller hyra av skidutrustning, för medlemsavgift i skidklubb eller startavgift i tävling.

En del arbetsgivare har särskilda riktlinjer för vad som ingår i friskvårdsbidrag på deras arbetsplats, och det är arbetsgivaren som bestämmer om den godkänner skidåkning som friskvårdsförmån. Skidåkaren måste alltså stämma av med sin arbetsgivare vad som gäller för utförsåkning.

Finns det en övre gräns för hur mycket liftkort eller skidskola får kosta?

Maximalt skattefritt belopp för friskvårdsbidrag är 5 000 kronor, vilket innebär att friskvårdsbidraget t.ex. kan användas för ett säsongskort i hemmabacken. Det finns dock ingen övre gräns för hur hög total kostnad får vara (om överskjutande belopp betalas privat).

Det är dock värt att tänka på att friskvårdsbidraget bara gäller ”motion och friskvård av enklare slag”, till vilket skidåkning genom Skatteverkets nya regler anses höra.

Om kostnaden däremot gäller mer än bara skidrelaterade aktiviteter, till exempel ett exklusivt friskvårdspaket som inte kan räknas som motion och friskvård enklare slag, är det inte tillåtet för skattebefriat friskvårdsbidrag – varken helt eller delvis. Det kan till exempel handla om exklusiva friskvårdspaket, där avgiften inte bara avser skidåkning, utan även tillgång till exklusiv klubbanläggning, skidutrustning och mat eller dryck.

Liftkorts- eller guidekostnader över 1 000 kronor per dag kommer inte heller att godkännas som enklare form av motion, enligt Skatteverkets regler för övre gräns för kostnad per tillfälle för enstaka aktivitet.

Vi är en föreningsdriven anläggning, gäller friskvårdsbidraget hos oss?

Alla anläggningar – oavsett om de ägs av ett företag, en kommun eller skidklubb – som erbjuder skidrelaterad verksamhet omfattas av reglerna kring friskvårdsbidrag. Så länge era aktiviteter ligger inom ramen för det som är godkänt gäller friskvårdsbidraget hos er.

En del arbetsgivare har särskilda riktlinjer för vad som ingår i friskvårdsbidrag på deras arbetsplats, och det är arbetsgivaren som bestämmer om den godkänner skidåkning som friskvårdsförmån. Skidåkaren måste alltså stämma av med sin arbetsgivare vad som gäller för utförsåkning.

Måste kvitton och fakturor innehålla personnummer?

Nej, Skatteverket ställer inte upp sådana formella krav. Företaget som erbjuder friskvårdsbidrag (arbetsgivaren) administrerar och intygar äktheten av fakturor/kvitton som underlag för utbetalning av friskvårdsbidrag gentemot Skatteverket.

SKIDÅKARE – VANLIGA FRÅGOR

Vad gäller för att jag som anställd ska kunna söka friskvårdsbidrag för skidåkning?

Det är din arbetsgivare som bestämmer om den vill godkänna utförsåkning (eller annan aktivitet) som friskvårdsförmån. Börja därför med att stämma av med din arbetsgivare vad som gäller för skidrelaterade aktiviteter. Det är också arbetsgivaren som bestämmer storleken på friskvårdsbidraget, som maximalt kan uppgå till 5 000 kronor.

Om din arbetsgivare godkänner skidåkning kan du ansöka om friskvårdsbidrag för liftkort, säsongskort och skidskola (under 1 000 kronor per tillfälle). Du kan däremot inte få friskvårdsbidrag för klubbavgift, tävlingsavgift eller skidutrustning (varken hyra eller köp).

Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida >>

Kan jag få friskvårdsbidrag för liftkort?

Sedan 1 januari 2018 räknas utförsåkning som friskvård och motion av enklare slag av Skatteverket. Det är därmed tillåtet att ta liftkort eller säsongskort som en skattefri friskvårdsförmån.

Det är dock din arbetsgivare som bestämmer om den godkänner utförsåkning som friskvårdsförmån. Börja därför med att stämma av med din arbetsgivare vad som gäller för skidrelaterade aktiviteter. Det är också arbetsgivaren som bestämmer storleken på friskvårdsbidraget (maximalt 5 000 kronor).

Kan jag få friskvårdsbidrag för skidlektioner?

Ja, skidskola enskilt eller i grupp, teknikkurser och clinics omfattas av friskvårdsbidrag. Förutsättningen att det kan räknas som motion och friskvård av enklare slag (kostnad under 1 000 kronor per tillfälle).

Jag är junior/arbetssökande/sjukskriven/pensionär – kan jag ta del av friskvårdsbidraget?

Friskvårdsbidraget är en personalvårdsförmån och gäller endast personer som har en anställning. Barn, ungdomar, arbetssökande, sjukskrivna och pensionärer omfattas därför inte av friskvårdsbidraget.

Måste kvitton och fakturor innehålla personnummer?

Nej, Skatteverket ställer inte upp sådana formella krav. Företaget som erbjuder friskvårdsbidrag (arbetsgivaren) administrerar och intygar äktheten av fakturor/kvitton som underlag för utbetalning av friskvårdsbidrag gentemot Skatteverket.

 

 

Prenumerera på nyhetsbrevet