Debatt: Ge alla barn snökunskap och chans till snöglädje

När snön nu har fallit i stora delar av landet fylls pulkabackar, skidspår och pister av hundratusentals människor. Men stora grupper barn missar de möjligheter som vinterlandskapet ger. Även fast grundskolans läroplan för idrott och hälsa föreskriver att ”lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider” ska ingå i undervisningen visar våra erfarenheter att allt fler skolbarn inte får möjlighet att utveckla sina färdigheter i vintermiljö under skoltid.

I Friluftsfrämjandets Friluftsbarometer instämmer tre av fyra föräldrar helt i påståendet att ”det är mycket viktigt att mina barn har eller får den kunskap som ger dem möjlighet att ta sig ut i naturen”. Sex av tio föräldrar anser dessutom att deras barn får röra för lite på sig inom ramen för skolans undervisning.

3,1 miljoner svenskar åker skidor varje vinter. Många av dem är föräldrar som förvärvat sina kunskaper redan i barnsben och som sedan för över dessa till sina barn. Men en växande grupp nyanlända från miljöer utan snö och vinter har inte möjlighet att ge sina barn denna kunskap. För deras barn riskerar vintern att bli en lång period av stillasittande i inomhusmiljö och i förlängningen ökad segregation.

Vi välkomnar den satsning som regeringen presenterade förra veckan om ett årligt stöd på 14 miljoner kronor till idrottsföreningar i socialt utsatta områden. Men, utslaget på tusentals klubbar blir stödet ändå begränsat. Det krävs ett bredare anslag. Därför menar vi att skolan behöver ge detta stöd genom ett ämnesövergripande arbetssätt där snö och utomhuspedagogik ses som en stor tillgång. För många barn är skolan enda sättet att få kunskaper för att kunna ta del av vinterns alla lekmöjligheter.

Det handlar om att ta hand om alla de barn som i vinter får sina allra första erfarenheter av snö. Genom att ta med dem ut får de inte bara en härlig naturupplevelse, det ökande stillasittandet motverkas också, något som vi vet är ett allt större problem bland barn i Sverige. Forskning visar att 86 procent av svenska barn 11–17 år rör sig för lite och att ökad fysisk aktivitet förbättrar skolresultaten. Den visar också att fysisk rörelse gör att skolelever mår bättre och stärker i princip alla tankemässiga förmågor som koncentration, minne och kreativitet.

Vi har alla stor erfarenhet av att arbeta med barn och snö och har samlat våra erfarenheter i projektet Alla på snö som sedan 2009 vänder sig till fjärdeklassare och gymnasieungdomar över hela landet. Detta gör vi för att inspirera barn till ett livslångt intresse för fysiska aktiviteter på snö.

Våra erfarenheter är mycket goda och hittills har 90 000 elever deltagit i Alla på snö. Vi vill arbeta tillsammans med skolan för att göra det möjligt att ge alla barn och ungdomar snökunskap.

Nu i januari och februari genomförs nya Alla på snö-dagar, låt det bli dagar av rörelseglädje och en påminnelse om skolans viktiga roll för att förverkliga läroplanens intentioner.

Ola Strömberg, förbundsdirektör Svenska Skidförbundet

Lars Lundström, generalsekreterare Friluftsfrämjandet

Titti Rodling, vd Svenska Skidanläggningars Organisation

Prenumerera på nyhetsbrevet