Tufft år för svenska skidanläggningar

När de svenska skidanläggningarna summerar den gångna vintern syns de stora effekter som coronapandemin samt väder- och snövariationer innebar. Särskilt i södra Sverige var vintern rekordmild. Coronaeffekten uppskattas till 300 miljoner kronor enbart i förlorad skipassförsäljning. Totalt såldes skipass för 1,5 miljarder kronor, en minskning för hela säsongen med 13 procent jämfört med förra säsongen.

– Det är ett år där vi, liksom många andra branscher, har påverkats kraftigt av coronakrisen. Skidanläggningarna stod i fokus inför påsken och tvingades fatta svåra beslut att stänga för att begränsa smittspridning och ta ett tydligt samhällsansvar, säger Titti Rodling vd för SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation.

När coronakrisen slog till inledde branschen omgående ett arbete för att begränsa folksamlingar och smittsäkra verksamheterna. Inför påsken fattade merparten av medlemmarna beslut att helt stänga sina verksamheter för att minska smittspridning och belastning på vården lokalt. De ekonomiska effekterna blev omfattande. Enbart i förlorad skipassförsäljning handlar det om 300 miljoner kronor. Många anläggningar förlorade mer än  50 procent av skipassintäkterna under mars och april.

De svenska skidanläggningarna sålde skipass för 1,5 miljarder kronor exklusive moms under vintersäsongen 2019/2020. Det var en minskning med 13 procent jämfört med föregående säsong. Prognosen inför säsongen visade på en ökning till över 1,8 miljarder kronor.

Under den gångna vintern investerade Sveriges skidanläggningar mer än 350 miljoner kronor i liftar, pister och snöläggningskapacitet. Investeringar som gjordes för att möta ett ökat intresse, men som samtidigt innebar att den totala kostnadsmassan ökade.

– Skidanläggningar är investeringstunga verksamheter. De senaste åren har stora investeringar gjorts, investeringar byggda på en prognostiserad ökning av gäster. Coronakrisen innebar istället ett kraftigt tapp, ett utsatt ekonomiskt läge och stoppade även planerade investeringar inför nästa vinter, säger Titti Rodling.

Vintersäsongen började tidigt. Jul- och nyårshelgen var bättre än på många år. Fjällens anläggningar gick mot ett rekordår när pandemin spreds över landet. Januari och februari var samtidigt ovanligt milda i södra Sverige och flera skidanläggningar kunde inte öppna alls.

I mars lade SLAO fram en färdplan inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Färdplanen är den första inom besöksnäringen.

– Det har varit en tuff säsong, men vi ser ljust på framtiden. Vi arbetar med hälsoaktiviteter, tillgängliggör friluftsliv och skapar arbetstillfällen runtom i Sverige.  Viljan till och intresset för friluftsliv på hemmaplan har vuxit under coronakrisen och förfrågningarna inför nästa säsong ser bra ut. Vi är redo att bidra i omstarten av Sverige, säger Titti Rodling.

Läs mer om den svenska skidbranschens utveckling i SLAO:s branschrapport för 2019/2020.

För mer information kontakta: Titti Rodling, vd SLAO, 070-339 20 07

Prenumerera på nyhetsbrevet