Trygghet och hänsyn i fokus inför sportlovet på Sveriges skidanläggningar

Sportlovet i år är speciellt på Sveriges skidanläggningar. Trygghet och hänsyn står i särskilt fokus. Redan i höstas inleddes ett omfattande samverkansarbete med flera aktörer, bland annat svenska skidanläggningar och vården. Arbetet har genomförts i dialog med Folkhälsomyndigheten. Jämfört med jul och nyår har det generella snöläget i Sverige förbättrats. Det gör att flera liftar och backar kan hållas öppna på skidanläggningarna. Därmed kan gästerna spridas ut ytterligare.

– Trygga skidanläggningar skapas tillsammans med våra gäster. Sedan säsongsstarten har gästerna på våra skidanläggningar visat stor hänsyn och tagit stort ansvar, vilket är glädjande. Såväl Folkhälsomyndigheten som det regionala smittskyddet i Dalarna och Jämtland har också bekräftat att det inte märkts någon ökad smittspridning i fjällen under jul och nyår. Nu är det mycket viktigt att vi tillsammans hjälps åt och håller i, säger Titti Rodling, vd Svenska Skidanläggningars Organisation.

SLAO har tagit fram ett antal konkreta råd till sportlovsfirarna i svenska skidanläggningar med fokus på trygghet och hänsyn.

  • Följ alltid och håll dig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Res säkert: res och umgås bara i din bubbla, dvs. familj eller sällskap.
  • Läs på i förväg om de trygghetsskapande åtgärderna på den skidanläggning dit du ska.
  • Stanna hemma om du har minsta symptom. Om du är i fjällen och får symtom, res hem på ett säkert sätt. Vissa orter har mobila teststationer.
  • Förköp liftkort/skipass och skidhyra där det är möjligt.
  • Följ skyltar och anvisningar på plats.
  • Håll minst en stavlängds avstånd i backen och i liftkön.
  • Tvätta och/eller sprita händerna ofta.
  • Anpassa farten och visa särskilt stor hänsyn och försiktighet i backarna.

Grunden till förberedelserna lades redan förra vintern utifrån erfarenheterna då och har genomförts i samråd med Folkhälsomyndigheten. Ett trygghetsskapande arbete genomfördes under hösten och har fortsatt under vintern i dialog med den lokala och regionala vården, inte minst genom smittskyddet, regioner och länsstyrelser samt destinationsbolag på flera skidorter.

Det trygghetsskapande arbetet rör olika sorters skidanläggningar runtom i landet, från fjällens skidorter till hemmabackarna som ofta ligger nära tätorter. Några exempel på åtgärder är:

Ingen afterski – Fortsatt kommer ingen afterski att förekomma på någon svensk skidanläggning. Detta beslut fattades redan tidigt i höstas.

Anpassade kösystem – Särskilda rutiner gäller för att optimera flöden med fållor, minska kontakterna mellan åkare och öka avståndet och därmed säkerheten.

Stängda eller ökat utrymme i värmestugor – en del värmestugor har stängts. På andra håll har det tillförts ytor i form av tält m.m.

Verksamheter har flyttats utomhus – Verksamhet som kan bedrivas utomhus flyttas ut. Exempel är skidskolesamlingar, försäljning genom lucka, förvaringsytor samt ökat antal utematplatser.

 

 

 

Hemleverans – För att ytterligare minska kontakter har många anläggningar system för att köra ut t.ex. hyrd skidutrustning till stugor och i flera fall även mat.

Kontaktlös hantering av liftkort och digital incheckning till boende – Hos alla de stora medlemmarna kan liftkort köpas utan fysisk kontakt genom att de laddas ned digitalt samt att även digital in- och utcheckning införts på flera ställen.

Särskilda rutiner för personal – Det gäller allt ifrån personalboenden till särskilda utbildningsinsatser för personalen till hur medarbetare som jobbar tillsammans ska samverka.

Dessa rekommendationer har samlats i SLAO:s rekommendationer Trygga Skidanläggningar.

Prenumerera på nyhetsbrevet