Sveriges skidanläggningar överlämnar branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen

Den svenska skidbranschen ska ha en fossilfri drift av sina anläggningar 2027. Det var ett av budskapen när branschorganisationen SLAO idag lämnade över sin Färdplan för fossilfri konkurrenskraft till näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Färdplanen har tagits fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

– Fossilfritt Sverige ger kraft och fokus i omställningen till ett hållbart samhälle. Att aktivt bidra handlar för oss om att ta ansvar, utveckla gästupplevelsen och ytterst att säkerställa vår branschs konkurrenskraft. Därför är våra mål högt ställda, säger Titti Rodling, vd för SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation).

I färdplanen beskrivs vägen framåt. Den innebär bland annat fortsatta satsningar på biodrivmedel, introduktion av eldrivna snöskotrar och att anläggningarna själva producerar förnybar energi med hjälp av solceller och vindkraftverk. I vinter kommer bland annat utveckling av ett utbildningsprogram samt etablering av nyckeltal för rapportering att ske.

Vid dagens överlämnade till regeringen deltog näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Överlämnandet skedde i Stockholm vid ett rundabordssamtal. Ytterligare åtta branscher lämnade då över sina färdplaner, bland annat dagligvaruindustrin, återvinningsindustrin och fordonsindustrin.

  • Med denna breda uppslutning kring målet om netto noll utsläpp senast 2045 har Sverige goda möjligheter att ta ledningen i racet ut ur fossilsamhället. Därigenom kan vi samtidigt påverka de globala utsläppen och stärka vår konkurrenskraft internationellt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

– Våra förutsättningar skiljer sig åt men vi delar samma utmaning, att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi vill visa vägen internationellt och inom besöksnäringen. Därför är det viktigt att politik och näringsliv träffas för att lära av varandra och tillsammans bidra till de konkreta lösningarna, säger Titti Rodling.

Omställningen i skidbranschen har redan börjat. Sedan 2018 har utsläppen från de 200 skidanläggningarna minskat med 40 procent, framför allt genom övergång till biodiesel i pistmaskinerna. Även snötillverkningen har blivit mer energieffektiv. Idag behövs bara en sjundedel så mycket el för att tillverka samma mängd snö som det gjorde för fyrtio år sedan.

Utöver aktiviteterna i själva skidområdet finns ett antal uppmaningar i färdplanen till riksdag och regering som berör skidresan i ett bredare perspektiv, bland annat att dubblera nattågstrafiken, behålla skattebefrielsen på höginblandade biodrivmedel och skapa ett kompetenscentrum med fokus på snö och vinterklimat.

För mer information om Fossilfritt Sverige och färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, se http://fossilfritt-sverige.se

Prenumerera på nyhetsbrevet