Andreas Starenhed, Idre Fjäll, valdes in i Svenska Skidanläggningars Organisations (SLAO:s) styrelse under årsmötet den 6 maj 2021. Här ser du SLAO:s hela styrelse. 

Prenumerera på nyhetsbrevet