SLAO går med i Fossilfritt Sverige

Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

–Vår ambition är att SLAO:s hållbarhetsarbete ska vara ledande på internationell nivå. Att ansluta sig till Fossilfritt Sverige är ett naturligt steg i den ambitionen. Den stora effekten av SLAO:s miljöarbete uppstår när vi tillsammans med våra medlemmar arbetar för att minska svenska skidanläggningars klimatpåverkan, säger Titti Rodling, vd för Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO).

Fossilfritt Sverige är ett initiativ som startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar idag över 400  aktörer och är öppet för alla som ställer upp på den deklaration som tagits fram.

De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

  • Sverige ska gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle och visa att vi kan sänka våra utsläpp samtidigt som vi får en ökad livskvalitet. Här har turistnäringen en viktig roll att spela och därför är det väldigt roligt att SLAO nu visar upp sina ambitioner och går med i Fossilfritt Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för initiativet.

SLAO kommer, som en del av svensk besöksnäring, att bidra till en färdplan för hur utfasningen av fossila bränslen ska ske.

–Energi ska användas mer effektivt, fossila bränslen ska fasas ut, användningen av förnybar energi ska öka och klimatsmarta transporter till och från svenska skidanläggningar ska stimuleras, säger Titti Rodling.

 

Läs mer: http://fossilfritt-sverige.se/om-fossilfritt-sverige/

Prenumerera på nyhetsbrevet