Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm

SLAO har varit remissinstans till Transportstyrelsens förslag till föreskrift för skyddshjälm.

Föreskriften kompletterar den nya hjälmlagen som trädde i kraft den 1 januari 2016. SLAO har framgångsrikt drivit frågan om att en CE-märkt hjälm ska vara godkänd som skyddshjälm vid skoterkörning och terränghjuling. Transportstyrelsen gick på SLAO:s linje och har beslutat i frågan. Den aktuella paragrafen gäller sedan 1 december 2017 och lyder enligt nedan:

 

§11: Den som i yrkes- eller tjänsteutövning färdas på snöskoter behöver inte använda skyddshjälm om hjälmen är ett direkt hinder eller inte är anpassad för yrkes- eller tjänsteutövningen. Undantaget gäller om en annan lämplig CE-märkt hjälm eller CE-märkt huvudskydd används.

Allmänna råd: Exempel på annan lämplig hjälm är alpinhjälm enligt standard EN 1077 eller hjälm för luftsport enligt enligt standard EN 966.

Se urklipp från Transportstyrelsens hemsida nedan, eller klicka på bilden för att komma till Transportstyrelsens hemsida.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet