Skidanläggningarna vidtar ytterligare åtgärder för ökad trygghet

SLAO har idag 24 mars tagit del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer till svenska skidanläggningar och kommenterar dessa såhär:

  • Sveriges skidanläggningar har redan vidtagit ett flertal åtgärder för att minimera smittspridning och skapa en trygg miljö för gäster och medarbetare, baserat på Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendationer.
  • Vi upprätthåller en löpande dialog med Folkhälsomyndigheten. Utifrån detta har ett flertal nya åtgärder vidtagits. Exempel är ingen after ski, stängda gondolliftar, begränsningar i antal besökare i värmestugor  samt organisering av liftköer så att närkontakt undviks.
  • En viktig del i arbetet är den samverkan som sker mellan berörda regioner, länsstyrelser, destinationsbolag och skidanläggningar i syfte att minimera smittspridning och skapa trygga miljöer för gäster och medarbetare.
  • Vi eftersträvar också tät dialog med regionernas smittskyddsansvariga och med primärvården i skidbackarnas närområden, vi vill göra vad vi kan för att underlätta för vården.
  • Folkhälsomyndigheten betonar att tillgängliga miljöer för friskvård och idrottsutövning är viktiga i den aktuella situationen, och hit hör skidorter. Gästers och medarbetares trygghet är vår första prioritet när vi bidrar till att hålla denna del av samhällsinfrastrukturen öppen.

Prenumerera på nyhetsbrevet