Pilotprojekt ska utveckla information om lavinfara

Sedan 1990-talet har många svenska skidanläggningar varje morgon publicerat nulägesbedömningar av lavinfaran inom sina områden med den femgradiga lavinskalan. Under årets säsong genomförs ett pilotprojekt där ett antal svenska skidanläggningar ersätter den femgradiga skalan med information som beskriver vidtagna åtgärder för lavinsäkring, en nulägesbedömning och råd till besökarna för dagen.


– Vi fortsätter att prioritera lavinbekämpning inom skidanläggningarna och utvecklar samtidigt lavininformationen till våra gäster som vill åka offpist. Syftet med vårt pilotprojekt är att ge tydligare och mer detaljerad information om de områden där vi lavinbekämpar. Det är ett beslutsstöd men offpist-skidåkning sker alltid på eget ansvar, säger Anders Aspholm, ansvarig för SLAO:s säkerhetsgrupp (Svenska Skidanläggningars Organisation).

Förra säsongen började Naturvårdsverket publicera lavinprognoser för flera välbesökta fjällområden. Naturvårdsverkets lavinprognoser kompletterar skidanläggningarnas nulägesbedömningar genom att beskriva lavinfaran utanför skidanläggningarnas områden de kommande dagarna där ingen lavinbekämpning sker och därför lavinfaran kan vara en annan.

– Genom att tydliggöra skillnaden mellan lavinprognoser och skidanläggningens nulägesinformation reducerar vi potentiella missförstånd. Lavinprognoserna kommuniceras genom lavinskalan. Anläggningarna ersätter lavinskalan med en daglig information om lavinfaran inom skidanläggningen till sina gäster, säger Per-Olov Wikberg, projektledare för lavinprognosprogrammet på Naturvårdsverket.

Pilotprojektet omfattar, under innevarande vintersäsong, skidanläggningarna i Åre, Ramundberget och Abisko. Information om lavinfaran inom de geografiska områden där skidanläggningen gör sin lavinbedömning och bekämpning publiceras varje morgon. Dessa områden kan oftast nås genom att glida från en öppen lift. Skidanläggningens information beskriver vidtagna åtgärder, en nulägesbedömning och råd till besökarna för dagen. Vid känd lavinterräng kommer särskilda skyltar att sättas upp med terränginformation och goda råd för säkra vägval.

Informationen från pilotprojektets anläggningar kommer att presenteras på de egna hemsidorna, på skyltar i skidsystemen samt på Snörapporten där även aktuella lavinprognoser kommer att finnas. Pilotprojektet kommer att utvärderas efter säsongens slut. Ambitionen är de tiotal svenska skidanläggningar som har omgivande lavinterräng på sikt ska informera om lavinfara på ett enhetligt sätt.

– Skidanläggningarnas gäster ska få lavininformation som är aktuell och lätt att förstå. Precis som tidigare är det alltid säkert att åka i anläggningarnas öppna nedfarter, där råder aldrig någon lavinfara, säger Anders Aspholm.

Snörapporten hittar man på: www.snorapporten.se.

Lavinprognoserna hittar man på: www.lavinprognoser.se.

För mer information kontakta:
Anders Aspholm, ansvarig för SLAO:s säkerhetsgrupp (Svenska Skidanläggningars Organisation)

Mobil: 070-674 60 10 Mail: anders.aspholm@slao.se

Per-Olov Wikberg, projektledare, Naturvårdsverkets lavinprognosprogram
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
Mail: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Prenumerera på nyhetsbrevet