SLAO Coronaanpassning utbildningar 2020–2021

SLAO följer Folkhälsomyndighetens regler kring Covid-19. Besök gärna FHM:s hemsida för mer information om regler och rekommendationer.

Anmälan

Anmälan sker enligt SLAO:s befintliga bokningsvillkor under förutsättning att deltagaren är frisk. Vid uppvisande av Covid-19 relaterande sjukdomssymptom innan kursstart gäller fri avbokning och återbetalning av kursavgift, inget behov av läkarintyg.  För boende, mat och skipass gäller ortens avbokningsregler.

Vid uppvisande av Covid-19 relaterade sjukdomssymptom

  • Om deltagaren har förkylningssymptom ska deltagaren inte komma till utbildningen.
  • Vid uppvisande av sjukdomssymptom ska deltagaren varit symptomfri minst 2 innan kursstart.
  • Om deltagaren har testats positiv för Covid-19 ska hen vara hemma minst 7 dagar och vara symptomfri i minst 2 innan hen medverka på utbildningen.
  • Om deltagaren utvecklar sjukdomssymptom under utbildningen ska deltagaren omedelbart avbryta utbildningen och isolera sig och resa hem. Deltagaren erbjuds en gratis utbildningsplats vid ett annat tillfälle.

Resa till utbildningsorten bör med fördel ske via egen transport. Sker resan via kollektiva färdmedel ska stor försiktighet vidtas med tanke på smittspridningsrisken. Håll avstånd till andra personer, var noga med handhygien, tvätta händerna noggrant och ofta, ha gärna en flaska med handsprit i handbagaget.

Vid förändringar av regelverk utfärdade av SLAO, myndigheter eller orten där utbildningen är förlagd, som påverkar genomförandet av utbildningen innan kursstart på ett sådant sätt att utbildningen ställs in, återbetalas kursavgiften. Om kursdeltagare kommer från ett annat land och regler kring karantän och inresa och utresa förändras av det land deltagaren är hemmahörande i gäller ordinarie avbokningsregler.

Genomförande

Utbildningarna ska genomföras på ett sådant sätt att deltagarna inte utsätts för smittorisk. Det innebär bland annat att hålla avstånd mellan varandra, att lokaler och andra utrymmen är väl tilltagna, att lämna minst varannan stol ledig mellan deltagarna i föreläsningslokalen, att lokalerna är väl ventilerade och att utbildningsmoment i möjligaste mån förläggs utomhus. Lämna ytterkläder, utrustning eller andra föremål utanför föreläsningslokalen eller andra samlingsplatser. Utbildningar där fysisk kontakt mellan deltagare och instruktör är en del av kursen förändras på ett sådant sätt att kontakt inte sker. För utbildningar med deltagare helt eller i huvudsak från samma arbetsplats, organisation eller motsvarande kan utbildningen genomföras med anpassningar utifrån FMH rekommendationer och smittspridning och AV:s arbetsmiljöregler.

För deltagare som bokat boende via SLAO erbjuds boende i flerbäddslägenhet med egna rum. Måltider ska ske på ett säkert sätt utifrån smittspridningssynpunkt. Deltagare ska följa de lokala reglerna på utbildningsorten.

Allmänt

Medverkande på kursen ska följa SLAO:s, Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och utbildningsortens regler för att minska risken för smittspridning. Se till att hålla avstånd och respektera och iaktta försiktighet vid sociala kontakter. Se till att ha god handhygien, det betyder bland annat att tvätta händerna ofta och noggrant och att använda handsprit.

Vid avbruten utbildning erbjuds deltagare plats vid ett annat utbildningstillfälle eller att kursen flyttas till ett annat datum. SLAO beslutar om detta i det enskilda fallet.

 

 

Prenumerera på nyhetsbrevet