Antalet medlemsanläggningar i SLAO 1997 till 2017

Vi har den senaste tiden fått en del frågor om vårt minskade medlemsantal och så här har vi svarat:

Statistik kring vårt medlemsantal (vi har nästan alla skidanläggningar i Sverige som medlemmar)

1997: 250 medlemsanläggningar

2007: 227 medlemsanläggningar

2017: 210 medlemsanläggningar

Det finns flera orsaker till det i siffra minskade antalet:

  • Flera anläggningar har slagits ihop (Cirka 12-15 stycken, t.ex. så var tidigare Vemdalen tre orter (Vemdalen, Klövsjö, Björnrike) men är idag bara en medlem under ett namn men fortsatt lika stor. Utvecklingen med konsolidering och skalfördelar ser vi överallt i samhället).
  • Kraven på anläggningarna har höjts från gästerna. Man förväntar sig en allt mer professionell och komplett produkt (skidhyra, värmestuga, cafe/restaurang, övrig service).
  • Det är därför ofta de ideella föreningarna som har det tuffast att få ekonomi i en skidanläggning. Det är en bransch som kräver mycket sakkunskap och investeringar ( tex pistmaskin, snösystem). Vi ser även att andra ideella verksamheter (inte bara skidåkning) har svårt att i dagens samhälle att hitta tid och engagemang. Det är en utveckling som vi delar med övriga Europa och Nordamerika.
  •  För 20 år sedan var många anläggningar inte öppna, idag har alla våra medlemmar öppet.
  • På 80-talet fanns fler skidanläggningar men 4 varma vintrar i slutet på 80-talet och början på 90-talet slog ut ett stort antal medlemmar.

Men det finns också en motsatt trend. Vi har anläggningar som återuppstår, t.ex. Bollekollen utanför Göteborg, Tidaholm och Vedbobacken, Västerås. Dessutom satsar fler och fler anläggningar på att ha både alpint och längd samt utvecklar sommarverksamheten med cykling. Där är Järvsö ett gott exempel.

Samtidigt som vi har några medlemsanläggningar som har lämnat oss är intresset för skidåkning fortsatt stabilt och starkt. Våra medlemmar har de senaste två åren presenterat rekordsiffror med 9 miljoner skidåkardagar 2016/2017, se SLAO:s branschrapport. Många anläggningar har förbättrat sin kapacitet när det gäller nedfarter, liftar, boende och restauranger vilket gör att de kan ta emot fler gäster och gästerna får mer för pengarna, effektivare liftar skapar färre liftköer och effektiva snösystem skapar bra förhållanden i backarna. Vi har samtidigt ett viktigt jobb att göra när det gäller att få fler barn och nya svenskar att testa skid- och snowboardåkning. Här spelar de mindre anläggningarna i tätorterna och skolan en central roll. Det är här man på ett enkelt och nära sätt kan ta de första svängarna. Vi tycker att det är lika självklart att varje kommun ska ha en skidbacke likväl som en ishall eller badhus och att skolorna ska prioritera vinteridrottsdagar. Här är vi med och arbetar med projektet ”Alla på snö” tillsammans med Skidförbundet.

Slutligen är det värt att nämna att investeringsviljan och framtidstron generellt är stark bland våra medlemmar som under de senaste 3 åren har investerats 1,8 miljarder kronor verksamheten.

Prenumerera på nyhetsbrevet