Andreas Starenhed ny i SLAO:s styrelse

Andreas Starenhed, Idre Fjäll, valdes in i Svenska Skidanläggningars Organisations (SLAO:s) styrelse under årsmötet den 6 maj 2021.

Andreas arbetar som vd i Idre Fjäll, Sveriges femte största skidanläggning, sedan knappt fyra år tillbaka. Han är civilekonomen som vänt åter till skidbranschen efter ett antal år inom ekonomi och finans. Andreas påbörjade sin bana inom skidanläggningar som liftvärd i Björkliden för att sedan flytta söderut till Kläppen och bli skidlärare. Andreas var därefter liftansvarig i Idre Fjäll i början på 2000-talet.

– Detta är en mycket stimulerande bransch att verka inom, vi har många fina anläggningar i Sverige som ständigt utvecklas och levererar bra och säkra tjänster, säger Andreas.

Med erfarenhet från olika roller inom både ekonomi och på skidanläggningar ser han stora möjligheter men också utmaningar för branschen.

– SLAO är en stark organisation med spets inom utbildningar inom teknik och säkerhet som är basen för att bedriva trygg verksamhet. Jag brinner för och tar med mig nyrekryteringsfrågan in i styrelsen. Hur får vi fler på snö i Sverige? Här är hemmabackarna en viktig resurs, säger Andreas.

Andreas invaldes som suppleant på två år. Thomas Ringbrant, Hemavan Alpin, lämnar sin plats efter 10 år i SLAO:s styrelse.

På årsmötet avtackades även Bo Funcke som avgick 2020 efter 22 år i SLAO:s styrelse. Årsmötet tackade även av Jan Sandegård som haft ett stort och långt engagemang i uppbyggnaden av SLAO:s utbildningar inom omhändertagande samt i SLAO:s medicinska råd.

SLAO:s styrelse fram till årsmötet 2022:

Ordförande: Mikael Santoft

Ledamöter:

  • Lars Rundblom, Branäsgruppen
  • Jonas Bauer, Skistar
  • Peter Augustsson, Järvsöbacken
  • Louise Söderlund, Isaberg Mountain Resort
  • Niclas Sjögren Berg, Skistar
  • Johan Larson, Hovfjället

Suppleanter:

  • Gustav Eriksson, Kläppen Ski Resort
  • Jenny Callenholt, Tännäskröket
  • Andreas Häggqvist, Flottsbro
  • Andreas Starenhed, Idre Fjäll

Kontakt: Andreas Starenhed 070-358 50 00

Prenumerera på nyhetsbrevet