Debattartikel: ​Vinter-OS i Sverige kan bidra till friskare barn och unga

Stillasittande är ett stort, och växande, folkhälsoproblem. Göteborgs Universitet har beräknat att kostnaden för vuxnas ohälsa orsakad av stillasittande uppgår till 4,7 miljarder kronor årligen. Svenska barn är dessutom mest stillasittande i en nordisk jämförelse.

Därför är ett svenskt OS viktigt och en stor möjlighet. Ett OS i Sverige 2026 har stor potential att bryta en negativ utveckling och inspirera fler barn och unga att välja vinterlek och vinteridrott framför skärmtid. De värden som OS och Paralympics står för är inte enbart närvarande under några intensiva vinterveckor 2026. Ett svenskt OS kan bidra till en positiv hälsoutveckling bland unga under lång tid, både före, under och efter spelen.

Ett viktigt steg togs 11 januari då Sveriges Olympiska Kommitté lämnade in den så kallade kandidatboken till Internationella Olympiska Kommittén (IOK). Dock måste en fullständig ansökan med statliga säkerhetsgarantier presenteras senast 12 april 2019 för att Sverige ska kunna kandidera. För det behövs politiskt och samhälleligt stöd. Delar av diskussionen kring OS har handlat om användning av skattemedel. Politiker som vill säkerställa att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt förtjänar all respekt.

Men risktagandet med offentliga medel kan begränsas. Det beskriver Sveriges Olympiska Kommitté tydligt i den budget som presenterats (DN Debatt 6 november) och som helt är finansierad utan offentliga medel.

Flera näringslivsföreträdare, liksom Sveriges Olympiska Kommitté, presenterar goda idrottsliga och samhälleliga argument för att Sverige ska ansöka om att få arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Vi från Svenska Skidförbundet, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), och Sveriges Skidanläggningars Organisation (SLAO) vill särskilt framhålla värdet av att, via vinteridrottens aktiviteter, ge fler barn och unga chansen att uppleva glädjen att röra på sig utomhus. Vi vill även betona vårt stöd för den nya, hållbarare inriktningen för vinter-OS (IOK:s Agenda 2020) där de olympiska grundvärdena, snarare än storslagna anläggningar, står i centrum.

Om Sverige får arrangera OS är våra organisationer redo att inrätta särskilda program för barn och unga och ta initiativ till att stimulera till fysisk aktivitet redan vintern 2019/2020. Under en period som sträcker sig bortom OS 2026 vill vi sprida kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa samt göra befintliga utförsåkningsanläggningar och längdspår i hela landet tillgängliga för fler barn.

Vi har stor erfarenhet av framgångsrika samarbeten sedan tidigare, bland annat genom projektet Alla på snö som hittills gett över 100 000 barn och ungdomar möjlighet att kostnadsfritt prova på vintersport. OS och Paralympics i Sverige kan bidra till att inspirera en hel generation barn och unga till mer fysisk aktivitet och vinteridrottande, något som i det långa loppet gynnar hela folkhälsan.

Låt oss inte gå miste om denna chans!

Karin Mattsson, förbundsordförande Svenska Skidförbundet

Per Nilsson, rektor och professor Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Mikael Santoft, ordförande Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Prenumerera på nyhetsbrevet