​Sveriges skidanläggningar redo att ta emot besökare i jul

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade idag nya nationella råd som ska gälla från 14 december och över jul och nyår. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson bekräftade det förberedelsearbete som gjorts av flera aktörer, bland annat svenska skidanläggningar, destinationer och regioner. Arbetet har genomförts i samråd med Folkhälsomyndigheten som idag gav klartecken till skidanläggningarna att hålla öppet som planerat.

Foto: Jens Blixth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi välkomnar Folkhälsomyndighetens råd och är redo att ta emot besökare. Skidåkning är en uteaktivitet och bedöms inte i sig bidra till smittspridning. Det är vad som händer runt den som måste anpassas för att skapa trygg skidåkning och minimera smittorisker, säger Titti Rodling, vd Svenska Skidanläggningars Organisation.

Grunden till förberedelserna lades redan förra vintern utifrån erfarenheterna då och har genomförts i samråd med Folkhälsomyndigheten. Ett omfattande planeringsarbete har genomförts under hösten med den lokala och regionala vården, inte minst genom smittskyddet, regioner och länsstyrelser samt destinationsbolag på flera skidorter.

– Trygga skidanläggningar skapas tillsammans med våra gäster. Vi har ett stort ansvar genom att skapa rätt förutsättningar. Därför arbetar vi intensivt med att informera gästerna både inför ankomst och under vistelse hur de ska agera för att hålla sig i sin bubbla och undvika onödig smittorisk, säger Titti Rodling

Det trygghetsskapande arbetet rör olika sorters skidanläggningar runtom i landet, från fjällens skidorter till hemmabackarna som ofta ligger nära tätorter. Några exempel på åtgärder är:

Ingen afterski – Denna vinter kommer ingen afterski att förekomma på någon svensk skidanläggning. Detta beslut fattades redan tidigt i höstas.

Anpassade kösystem – Särskilda rutiner kommer att gälla för att optimera flöden, minska kontakterna mellan åkare och öka avståndet och därmed säkerheten.

Ökat utrymme i värmestugor – Värmestugor kommer att ta emot färre gäster. Skidanläggningarna kommer att verka för att antalet gäster begränsas och avstånd hålls. Många skidanläggningar har också tillfört fler ytor i form av tält mm.

Verksamheter flyttas utomhus – Verksamhet som kan bedrivas utomhus flyttas ut. Exempel är skidskolesamlingar, försäljning genom lucka samt ökat antal utematplatser.

Hemleverans – För att ytterligare minska kontakter kommer många anläggningar att köra ut t.ex. hyrd skidutrustning till stugor och i många fall även mat.

Kontaktlös hantering av liftkort och digital incheckning till boende – Hos alla de stora medlemmarna kommer liftkort att kunna köpas utan fysisk kontakt genom att de laddas ned digitalt samt att även digital in- och utcheckning införs på flera ställen.

Särskilda rutiner för personal – Särskilda rutiner införs. Det gäller allt ifrån personalboenden till särskilda utbildningsinsatser för personalen till hur medarbetare som jobbar tillsammans ska samverka.

Dessa rekommendationer har samlats i SLAO:s rekommendationer Trygga Skidanläggningar.

Prenumerera på nyhetsbrevet