Liftskötare – Lifttekniker

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Minimiålder 18 år.
Anmälan Senast 14 dagar före respektive utbildning.
SLAO medlemspris 7 008,00 SEK exkl moms
(8 760,00 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 7 968,00 SEK exkl moms
(9 960,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Steg 1 är grundläggande kunskap om drift och skötsel av en lift. Steg 2 är en fördjupning som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling mm. Mellan stegen krävs minst två månaders praktik. Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande kunskap omfattande ca en säsongs arbete i lift, kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla dig lifttekniker. Kursens delar: daglig tillsyn, journal, checklista, skyltar, bromsar, rullbatterier, säkerhet mm. 

Ingår i utbildningspriset:
Utbildningsmaterial och intyg samt fika och lunch. 

Priser:
Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAOs medlemmar.
Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAOs medlemmar.

 

 

Förkunskap

Inga.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Minimiålder 18 år.
Anmälan Senast 14 dagar före respektive utbildning.
SLAO medlemspris 9 088,00 SEK exkl moms
(11 360,00 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 9 976,00 SEK exkl moms
(12 470,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Steg 1 är grundläggande kunskap om drift och skötsel av en lift. Steg 2 är en fördjupning som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling mm. Mellan stegen krävs minst två månaders praktik. Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande kunskap omfattande ca en säsongs arbete i lift, kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla dig lifttekniker. Kursens delar: daglig tillsyn, journal, checklista, skyltar, bromsar, rullbatterier, säkerhet mm. Steg 2 är 2.5 dagar lång.

Ingår i utbildningspriset:
Utbildningsmaterial och intyg samt fika och lunch. 

Priser:
Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAOs medlemmar.
Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAOs medlemmar.

 

Förkunskap

Genomförd Steg 1 eller motsvarande.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Minimiålder 18 år.
Anmälan Senast 14 dagar före respektive utbildning.
SLAO medlemspris 9 088,00 SEK exkl moms
(11 360,00 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 9 976,00 SEK exkl moms
(12 470,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Steg 1 är grundläggande kunskap om drift och skötsel av en lift. Steg 2 är en fördjupning som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling mm. Mellan stegen krävs minst två månaders praktik. Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande kunskap omfattande ca en säsongs arbete i lift, kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla dig lifttekniker. Kursens delar: daglig tillsyn, journal, checklista, skyltar, bromsar, rullbatterier, säkerhet mm. 

Ingår i utbildningspriset:
Utbildningsmaterial och intyg samt fika och lunch. 

Priser:
Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAOs medlemmar.
Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAOs medlemmar.

 

Förkunskap

Genomförd Steg 2 eller motsvarande.

Prenumerera på nyhetsbrevet