Liftskötare – Lifttekniker

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Minimiålder 18 år.
Anmälan Senast 14 dagar före respektive utbildning.
SLAO medlemspris 9 088,00 SEK exkl moms
(11 360,00 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 9 976,00 SEK exkl moms
(12 470,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Liftvärd är en utbildning som genomförs webbaserat och ger grundläggande kunskap om drift och skötsel av en lift. Liftskötare är en fördjupning som går in mer på skötsel och enklare reparation av liftar. Lifttekniker ger deltagaren kunskap om daglig, vecko- och månadsunderhåll på lift. Innehåller moment kring underhåll, reparationer dokumentation, kunskap om personlig säkerhet med mera. Utbildning baseras på ”Särskilda regler för linbaneanläggningar för persontransport” som finns i Boverkets författningssamling. Mellan stegen krävs minst två månaders praktik. Efter avslutats kurs kan du kalla dig Liftskötare. Kursen är 2,5 dagar lång.

Kursens delar: daglig tillsyn, journal, checklista, skyltar, bromsar, rullbatterier, säkerhet mm.

Ingår i utbildningspriset:
Utbildningsmaterial och intyg samt fika och lunch.

Priser:
Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAOs medlemmar.
Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAOs medlemmar.

Förkunskap

Genomförd Liftvärdsutbildning 

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Minimiålder 18 år.
Anmälan Senast 14 dagar före respektive utbildning.
SLAO medlemspris 9 088,00 SEK exkl moms
(11 360,00 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 9 976,00 SEK exkl moms
(12 470,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Liftvärd är en utbildning som genomförs webbaserat och ger grundläggande kunskap om drift och skötsel av en lift. Liftskötare är en fördjupning som går in mer på skötsel och enklare reparation av liftar. Lifttekniker ger deltagaren kunskap om daglig, vecko- och månadsunderhåll på lift. Innehåller moment kring underhåll, reparationer dokumentation, kunskap om personlig säkerhet med mera. Utbildning baseras på ”Särskilda regler för linbaneanläggningar för persontransport” som finns i Boverkets författningssamling. Mellan stegen krävs minst två månaders praktik. Efter avslutats kurs och efterföljande praktik kan du kalla dig lifttekniker. Kursen är 3 dagar lång.

Kursens delar: daglig tillsyn, journal, checklista, skyltar, bromsar, rullbatterier, säkerhet mm.

Ingår i utbildningspriset:
Utbildningsmaterial och intyg samt fika och lunch.

Priser:
Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAOs medlemmar.
Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAOs medlemmar.

Förkunskap

Genomförd Liftskötarutbildning eller motsvarande.

Prenumerera på nyhetsbrevet