Testdagar Skidor och Undervisning

Instruktör 3 | Instruktör 4

För att vara behörig att gå Skidor Instruktör 3 och 4 krävs godkänt resultat på separat testdag inför respektive steg. När du gått utbildningen och klarat teoriprovet och undervisningsträningen som genomförs under utbildningsveckan är du godkänd på respektive steg. Nedan ser du testtillfällena för kommande säsongen.
Två testtillfällen ingår i utbildningspriset, därefter 500 kr inkl moms per testtillfälle. Anmälan senast 2 veckor före respektive testdag. Minimiantal på testdagarna är 8 deltagare. Läs mer om hur testet går till och om bedömningskriterierna i dokumentet längst ned på sidan.

För deltagare som skall skall göra omprov i undervisning görs anmälan till separat testtillfälle. Observera att omprov för undervisning endast görs via separat tillfälle för Skidor Instruktör 4.

 

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 14 dagar före respektive testdag.
Deltagaravgift 0,00 SEK exkl moms
(0,00 SEK inkl moms)

Innehåll

För att bli godkänd på utbildningarna Skidor Instruktör 3 och 4 krävs godkänt resultat på separat testdag inför respektive utbildningssteg. Testdagar arrangeras vid ett flertal tillfällen under säsongen. Test på deltagarens skidfärdigheter. Godkänt resultat för utbildningsnivån. Ange i anmälan vilken nivå du ska göra test för och när du blev godkänd på ev föregående nivå. Om du gjort fler än 2 test på samma nivå ska du betala 500 kr på SLAO bg; 539-3517, märk inbetalningen med "Skidtest", namn på deltagaren och testdatum.

Förkunskap

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 14 dagar före respektive testdag.
Deltagaravgift 0,00 SEK exkl moms
(0,00 SEK inkl moms)

Innehåll

För att bli godkänd på utbildningarna Skidor Instruktör 3 och 4 krävs godkänt resultat på separat testdag inför respektive utbildningssteg. Testdagar arrangeras vid ett flertal tillfällen under säsongen. Test på deltagarens undervisningsfärdigheter, steg 4. Godkänt resultat för utbildningsnivån. Om du gjort fler än 2 test på samma nivå ska du betala 500 kr på SLAO bg; 539-3517, märk inbetalningen med "Skidtest", namn på deltagaren och testdatum.

Förkunskap

Prenumerera på nyhetsbrevet