Workshop SVELAV Lavininstruktör

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Deltagaravgift 4 500,00 SEK exkl moms
(5 625,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Sveriges Lavinutbildningar genomför instruktörsworkshop vilken ger grundläggande behörighet för att utbilda SVELAV lavinkurs Friåkning 1.
Deltagare som också uppfyller något av följande tre kriterier får i tillägg behörigheten att undervisa på utbildningen SVELAV Pro 1:

 • Godkänd examen på SVELAV Pro 3,
 • Examinerad aspirant eller färdigutbildad IFMGA Bergsguide
 • Militär Lavinspecialist inom Försvarsmakten

Förkunskap

För att bli antagen på utbildningen ska deltagare inneha godkänd examen från någon av följande utbildningar:

 • SVELAV Pro 2
 • CAA Avalanche Operations Level 1
 • SLAO Lavin 2
 • Övrig motsvarande utbildning vilken motsvarar Svelav Pro 2 avseende längd, kursmål och innehåll. (Övriga motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas innan beslut om antagning kan fattas.)

I övrigt ska deltagare uppfylla följande krav:
 • Godkänd examen på SVELAV Lavinräddning Pro, eller motsvarande utbildning vilken motsvarar Svelav Lavinräddning Pro avseende längd, kursmål och innehåll. (Övriga motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas av innan beslut om antagning kan fattas.)
 • Inneha minst 50 dagars dokumenterat operativt lavinsäkerhets- eller skid/snöskoterguidearbete, vilket innefattar ansvar för insamling och analys av snö- och väderdata samt ansvar för vägval och beslutsfattande i lavinterräng (ska styrkas med antingen referenser eller loggbok)
 • Godkänd Fjälledare eller motsvarande kompetens. Mer information: (Fjälledarnormen. SFLO, Fjälledarnormen- Fjällsäkerhetsrådet
 • Avancerad skid-, bräd- eller skoteråkare samt vara i god kondition.
 • Kunna uppvisa referensbrev från minst två SVELAV Lavininstruktörer kring sin lämplighet som lavininstruktör

För frågor om workshopen: kontakta [email protected]


Prenumerera på nyhetsbrevet