Skidpatrull Webbrepetition

Under rådande pandemi erbjuder SLAO möjlighet att förlänga Skidpatrullcertifieringen med ett år. Detta gör du genom att genomföra denna webbrepetition. Efter genomförd kurs erhålles förlängd Skidpatrullcertifiering.

Anmälan:
En aktuell e-post till deltagaren krävs.
Anmälan till specifikt kursdatum.

Kursinformation: 
Kursen tar ca 2 timmar att genomföra och genomförs i eget tempo online.
Vid valt kursdatum skickar SLAO ut inbjudan till webbkursen.
Deltagren har därefter 7 dagar på sig att genomföra utbildningen.
​Deltagaren behöver numret på sitt gamla Skidpatrullcertifikat.
När kurstiden har löpt ut så kommer vi att distribuera Certifikaten till de deltagare som är klara.

Fler tillfällen kommer att läggas till efter årsskiftet utifrån behov.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 2 dagar innan önskad start av webbkursen.

Innehåll

Förkunskap

Prenumerera på nyhetsbrevet