Skidpatrull Webbrepetition

Under rådande pandemi erbjuder SLAO möjlighet att förlänga Skidpatrullcertifieringen med ett år. Detta gör du genom att genomföra denna webbrepetition. Efter genomförd kurs erhålles förlängd Skidpatrullcertifiering.

Anmälan:
En aktuell e-post till deltagaren krävs.
Anmälan till specifikt kursdatum.

Kursinformation: 
Kursen tar ca 2 timmar att genomföra och genomförs i eget tempo online.
Vid valt kursdatum skickar SLAO ut inbjudan till webbkursen.
Deltagren har därefter 7 dagar på sig att genomföra utbildningen.
​Deltagaren behöver numret på sitt gamla Skidpatrullcertifikat.
När kurstiden har löpt ut så kommer vi att distribuera Certifikaten till de deltagare som är klara.

Fler tillfällen kommer att läggas till efter årsskiftet utifrån behov.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 2 dagar innan önskad start av webbkursen.
SLAO medlemspris 350,00 SEK exkl moms
(437,50 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 450,00 SEK exkl moms
(562,50 SEK inkl moms)

Innehåll

Efter genomförd kurs erhålles förlängd Skidpatrullcertifiering med 1 år.

Anmälan:
En aktuell e-post till deltagaren krävs.
Anmälan till specifikt kursdatum.

Kursinformation:
Kursen tar ca 2 timmar att genomföra.
Vid angivet kursdatum kommer SLAO att skicka inbjudan med länk till deltagarna.
Efter att deltagaren har erhållit inbjudan kommer kursen vara öppen i 7 dagar.
Deltagaren behöver numret på sitt gamla Skidpatrullcertifikat.
När kurstiden har löpt ut så kommer vi att distribuera Certifikaten till de deltagare som är klara.

Innehåll:
• Hjälp Hjärna Hjärta och D-HLR via HLR-rådet
• Rygg- och nackskador, spinalskador, spinal rörelsebegränsning
• Smitta
• Skadeomhändertagande och Corona/Covid-19
• Kunskapsfrågor och Casefrågor

Förkunskap


Skidpatrullutbildning.

Prenumerera på nyhetsbrevet