Arbetsledare steg 1-3

Det är mycket att hålla reda på för en arbetsledare/driftchef på en skidanläggning. Det är personal, drift, regler och kontakten med gäster. Med andra ord ett ledarskap där man behöver verktyg för hur man skall agera i olika situationer. Utbildningen handlar om vad du gör som ledare och vad din vardag påverkas av.

SLAO erbjuder en sammansatt och kompakt utbildning, där man går igenom regler kring säkerhet, roller och ansvar för anläggningen och branschkännedom. Vi lägger också vikt vid att kunna hantera personal med dess arbetsrätt på olika sätt; anställa och avsluta anställning, samt schemaläggning, rättigheter och skyldigheter. Vi går även igenom Arbetsmiljölagen som är en viktig del i en arbetsledares vardag. Till detta tillkommer tips och råd för att kunna utöva ditt ledarskap på bästa sätt. Skickliga instruktörer medverkar under hela tiden.
Inte minst pratar vi om produktsäkerhetslagen, PSL, d.v.s vilka skyldigheter vi har mot våra gäster när det gäller säkerheten i våra nedfarter. Där har vi en del rättsfall som vi går igenom, och kan dra stor lärdom av. Vi går även igenom nya avtalet med Konsumentverket som vi använder i ”SLAO:s Lilla Gula”

Bakgrunden till utbildningen är att vi har sett att arbetsledare/driftchefer på skidanläggningar (stora som små) behöver mer kunskap och kännedom om ansvar och roller i sin arbetsvardag på en skidanläggning. Man måste ligga steget före med det mesta, ha inblick i lagar och bestämmelser och vilka regler och branschregler som tillämpas. Våra duktiga instruktörer har stor erfarenhet av vårt område och bransch, samtidigt som det finns stor kunskap inom gruppen och deltagare träffar likasinnade och utbyter erfarenheter kollegor emellan. Över 130 personer har gått den här utbildningen.

Steg I är vår grundutbildning och Steg II är en fördjupning då man tillämpat och jobbat som arbetsledare minst ett år.

Deltagande instruktörer är Niklas Berthelson, jurist på Visita, medverkar angående arbetsrätten. Per Wester, ledarskapsutvecklare på Youturn har stor erfarenhet av att leda personal och ger dom enkla och rätta tipsen hur du kan jobba med ditt ledarskap. Samt ytterligare Hans Gerremo, SLAO, som har bred erfarenhet från skidbranschen inom ovanstående områden och som medverkar med branschkunskap – och branschansvar i första hand. Titti Rodling kommer att föreläsa om kommunikation och kriskommunikation.

Kort om utbildningens innehåll;
Säkerhet och ansvar. Ansvar och roller mot gäst i förhållande till lagar, regler och bestämmelser. Det gäller allt från gränsdragningar om vad skidåkaren har för rättigheter och vad vi som skidanläggning har för skyldigheter i form av säkerhet, skyltar, kontroller och information etc. Vi går igenom rekommendationer av olika slag, Konsumentverkets avtal, (nytt från 1 september 2016) samt produktsäkerhetslagen grundad på praktiska ”case”.

Ledarskap. ”Verktyg” att använda i din vardag, speciellt anpassad för ledare inom en skidanläggning. Många praktiska tips och råd från en erfaren instruktör.

Arbetsrätt. Hur du på bästa och mest korrekta sättet hanterar dina medarbetare efter de lagar och bestämmelser som gäller för t ex. anställning, schemaläggning, arbetstider, skyldigheter och rättigheter, anställningsupphörande. Många bra exempel på hur man bör jobba med dessa på en skidanläggning.

Arbetsmiljölagen. Den finns i grunden för hur vi som arbetsgivare skall jobba med våra medarbetare inom olika områden. Den är grunden till många av våra ageranden i vardagen som blir allt viktigare att följa.

Kommunikation. Utan kommunikation inga beslut, inga affärer och inga resultat. Det gäller att vara sig själv, ta plats och säga något värdefullt. Vi ger er enkla verktyg kring intern kommunikation och medierelationer.

Sammanfattningsvis. Vi tar upp frågeställningar som skall hjälpa och inspirera i en ledares vardag.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Deltagaravgift 4 310,00 SEK exkl moms
(5 387,50 SEK inkl moms)

Innehåll

Arbetsledarutbildningar delas in i tre steg och i denna inledande utbildning går vi igenom det senaste kring juridiska frågor och arbetsrätt, rättigheter och skyldigheter vid anställning samt hur du på bästa sätt får dina medarbetare engagerade. Vi tittar också på grundläggande ekonomi, värdskap och service. Juridik, tillämpad arbetsrätt, avtal, arbetsmiljö, grundläggande företagsekonomi, värdaskap, service.

Förkunskap

Inga.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Deltagaravgift 4 310,00 SEK exkl moms
(5 387,50 SEK inkl moms)

Innehåll

En utbildning för dig som tidigare genomfört Arbetsledare Steg 1. Här får du fördjupade kunskaper i arbetsmiljöregler, speciellt anpassade för skidanläggningar. Även fördjupning i juridiken med bland annat arbetsrätt. Fördjupning av Steg 1. Juridik, arbetsrätt, arbetsmiljölagar. Ledarskap, ekonomi.

Förkunskap

Arbetsledare steg 1

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Deltagaravgift 2 550,00 SEK exkl moms
(3 187,50 SEK inkl moms)

Innehåll

En utbildning för dig som tidigare genomfört Arbetsledare Steg 1 och 2. Steg 3 är en ledarskapsutbildning där vi tittar närmare på ledarens roll i organisationen. Konflikthantering, medarbetarsamtal, coaching, rekrytering är ämnen som behandlas. Nuläge och önskat nuläge, vision och affärsplan, hur utvecklar du nya produkter och tjänster, hur involverar du medarbetare och gäster, implementering, hur hanterar du förändringar.

Förkunskap

Arbetsledare Steg 2

Prenumerera på nyhetsbrevet