Ledarskapsutbildningar

Ledarskap är färskvara. Den förändras över tid och beroende på omgivningen. För att bli en bra ledare krävs att du har kunskap om lagar och regler men även om kommunikation med medarbetare och gäster.

Hur ser ledarskapet ut, vad kommer att krävas av dig, vilka förväntningar kommer att ställas på dig som ledare för din avdelning eller organisation?

I SLAO:s ledarskapsprogram hittar du utbildningar som förbereder dig på rollen som ledare. De ger dig de rätta verktygen för att utveckla ditt ledarskap, din avdelning, ditt företag eller din organisation.

Arbetsledarutbildningarna är till för dig som har ansvar för en organisation eller ett företag och vill få mer kunskap om juridik och arbetsrätt men även hur du arbetar med säkerhet i liftar, klagomålshantering m.m. Arbetsledarutbildningarna finns i tre steg.

Prenumerera på nyhetsbrevet