Svensk skid- och snowboardlärarexamen

I samarbete med Friluftsfrämjandet, Svenska Skidlärarföreningen, Svenska Skidförbundet, SLAO och Skidlärarföreningen.

Svensk skid- och snowboardlärarexamen arrangeras av Svenska Skidrådet. Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO:s (tidigare SPS), Friluftsfrämjandet, Skidlärarlinjen, Svenska Skidförbundet eller NIG (Norska Instruktörer och Guider) är behörig.

Syftet med examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status. Svensk examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.

Svensk Examen examinerar kompetens och förmåga inom följande områden:

 • Ledarskap, förmåga att möta människor och att tillfredsställa deras behov inom alpin skidverksamhet.
 • Undervisningsförmåga.
 • Skidteknisk eller snowboardteknisk färdighet.
 • Analysförmåga.
 • Förmåga att koppla samman praktisk, teoretisk och analytisk kunskap till en helhet i undervisningen.

Svensk Skidlärarexamen

Från 2013 kan du även ta Svensk Skidlärarexamen med inriktning telemark. Telemark har samma upplägg med två block som den alpina examen och görs parallellt med den alpina. 

Svensk Skidlärarexamen är indelad i två examensblock:

Block 1

 • Teoretiskt prov
 • Praktiska färdighetsprov i skidåkning

Block 2

 • Analys och ledarskap

Hur du blir godkänd på skidlärarexamen?

Blocken genomförs vid två separata tillfällen. För godkänd examen krävs godkänt i alla fyra moment. För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket. För att gå upp i block 2 krävs att du är fullt godkänd på block 1. Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen.

Läs mer om Skidlärarexamen i inbjudan längre ner på denna sida.

Svensk Snowboardlärarexamen

Block 1

 • Teoretiskt prov
 • Praktiska färdighetsprov i snowboardåkning

Block 2

 • Analys och ledarskap

Hur blir jag godkänd på snowboardexamen?

För godkänd examen krävs godkänt i alla huvudmomenten. Teoriprovet måste vara godkänt för att få gå vidare till de andra momenten. Teoriprovet har ingen omprovsgräns, enbart godkänt eller icke godkänt.

Läs mer om examen 2020 i inbjudan längre ner på denna sida.

Inbjudan till examen 2021 kommer under hösten 2020.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Inbjudan för examen 2021 kommer hösten 2020
Deltagaravgift 5 600,00 SEK exkl moms
(7 000,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Syftet med Examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status. Svensk Examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.

Blocken genomförs vid två separata tillfällen. För godkänd examen krävs godkänt i alla fyra moment. För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket. För att gå upp i block 2 krävs att du är fullt godkänd på block 1. Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen.

Förkunskap

Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO:s (tidigare SPS), Friluftsfrämjandet, Skidlärarlinjen, Svenska Skidförbundet eller NIG:s(Norska Instruktörer och Guider) är behörig. Intyg på sista utbildningssteg ska bifogas anmälan, mailas till [email protected]

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Inbjudan till examen 2021 kommer hösten 2020.
Deltagaravgift 5 600,00 SEK exkl moms
(7 000,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Syftet med Examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status. Svensk Examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.

Blocken genomförs vid två separata tillfällen. För godkänd examen krävs godkänt i alla fyra moment. För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket. För att gå upp i block 2 krävs att du är fullt godkänd på block 1. Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen.

Förkunskap

Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO:s (tidigare SPS), Friluftsfrämjandet, Skidlärarlinjen, Svenska Skidförbundet eller NIG (Norska Instruktörer och Guider) är behörig. Intyg på sista utbildningssteg ska bifogas anmälan, mailas till [email protected]

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Deltagaravgift 5 600,00 SEK exkl moms
(7 000,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Syftet med Examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status. Svensk Examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.
För godkänd examen krävs godkänt i alla huvudmomenten. Teoriprovet måste vara godkänt för att få gå vidare till de andra momenten. Teoriprovet har ingen omprovsgräns, enbart godkänt eller icke godkänt.

Förkunskap

Den som är godkänd i Friluftsfrämjandets, SLAO:s (tidigare SPS) eller Skidlärarföreningens högsta utbildningssteg. Intyg på sista utbildningssteg skall bifogas anmälan.

Prenumerera på nyhetsbrevet