Svensk skid- och snowboardlärarexamen

I samarbete med Friluftsfrämjandet, Svenska Skidlärarföreningen, Svenska Skidförbundet och SLAO.

Svensk skid- och snowboardlärarexamen arrangeras av Svenska Skidrådet. Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO, Friluftsfrämjandet, Svenska Skidlärarföreningen, Skidlärarlinjen, NIG(Norska Instruktörer och Guider)eller Svenska Skidförbundet är behörig.

Syftet med examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status. Svensk examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.

Svensk skid- och snowboardlärarexamen examinerar kompetens och förmåga inom följande områden:

 • Ledarskap, förmåga att möta människor och att tillfredsställa deras behov inom alpin skidverksamhet.
 • Undervisningsförmåga.
 • Skidteknisk eller snowboardteknisk färdighet.
 • Analysförmåga.
 • Förmåga att koppla samman praktisk, teoretisk och analytisk kunskap till en helhet i undervisningen

Svensk Skidlärarexamen innehåller två block:

Block 1

 • Teoretiskt prov
 • Praktiska färdighetsprov i skidåkning

Block 2

 • Analys och ledarskap

 

Alpint och telemarks examen genomförs vid två olika tillfällen, block 1 och block 2, snowboardexamen genomförs samtidigt med alpint block 2.

Hur du blir godkänd på examen?

För godkänd examen krävs godkänt i alla moment.

Blocken genomförs vid två separata tillfällen.

För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket.

För att gå upp i block 2 krävs att du är fullt godkänd på block 1.

Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen.

Om du blir underkänd i både undervisning och ledarskap och de praktiska färdighetsproven i snowboardåkning måste du göra om alla moment vid ett nytt ordinarie examenstillfälle.

Läs inbjudan till examen längre ned på denna sida.

 

Kurstillfällen

 • Tänndalen
  2021-02-01 09:00 — 2021-02-04 16:30
  15 av 44 platser kvar

Information

Anmälan Anmälan senast 2021-01-01
Deltagaravgift 5 600,00 SEK exkl moms
(7 000,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Syftet med Examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status. Svensk Examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.

Blocken genomförs vid två separata tillfällen. För godkänd examen krävs godkänt i alla fyra moment. För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket. För att gå upp i block 2 krävs att du är fullt godkänd på block 1. Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen.

Förkunskap

Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO:s, Friluftsfrämjandet, Skidlärarlinjen, Svenska Skidförbundet eller NIG:s(Norska Instruktörer och Guider) är behörig. Intyg på sista utbildningssteg ska bifogas anmälan, mailas till [email protected]

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Inbjudan till examen 2021 kommer hösten 2020.
Deltagaravgift 5 600,00 SEK exkl moms
(7 000,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Syftet med Examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status. Svensk Examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.

Blocken genomförs vid två separata tillfällen. För godkänd examen krävs godkänt i alla fyra moment. För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket. För att gå upp i block 2 krävs att du är fullt godkänd på block 1. Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen.

Förkunskap

Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO:s (tidigare SPS), Friluftsfrämjandet, Skidlärarlinjen, Svenska Skidförbundet eller NIG (Norska Instruktörer och Guider) är behörig. Intyg på sista utbildningssteg ska bifogas anmälan, mailas till [email protected]

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Deltagaravgift 5 600,00 SEK exkl moms
(7 000,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Syftet med Examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status. Svensk Examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.
För godkänd examen krävs godkänt i alla huvudmomenten. Teoriprovet måste vara godkänt för att få gå vidare till de andra momenten. Teoriprovet har ingen omprovsgräns, enbart godkänt eller icke godkänt.

Förkunskap

Den som är godkänd i Friluftsfrämjandets, SLAO:s (tidigare SPS) eller Skidlärarföreningens högsta utbildningssteg. Intyg på sista utbildningssteg skall bifogas anmälan.

Prenumerera på nyhetsbrevet