SLAO:s Utvecklingskommitté

Utvecklingskommittén diskuterar övergripande frågor kring SLAO och branschen som helhet.

Bålsta 20160519 SLAO-dagarna, Svenska liftanläggningars organisation. Utvecklingskommitten Foto: Sara Strandlund
Från vänster: Bo Funcke, Peter Augustsson, Johan Larson och Hans Gerremo
Foto: Sara Strandlund

Kommittén består av:

  • Hans Gerremo
  • Peter Augustsson
  • Johan Larsson

Prenumerera på nyhetsbrevet