Angående återbetalning skipass

I detta svåra läge får SLAO frågor om vad som gäller vid återbetalning av säsongskort med hänsyn till att många anläggningar stänger innan påsk.

Under ”Allmänna villkor”, som är villkor som gäller för SLAO:s medlemmar under säsongen 2019/2020.  Se markering i bifogad bild.

SLAO:s bedömning är att nedstängning av skidanläggning för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att hindra risken för Coronavirusets spridning och belastning av sjukvården, är en sådan händelse utanför driftledningens kontroll som enligt villkoren inte ger konsumenten rätt till återbetalning om det är mindre än 1/3 kvar av säsongskortets giltighetstid.

Villkoren i sin helhet finns beskrivna i SLAO:s lilla gula

Under säsongen 2019/2020 finns ingen branschöverenskommelse med Konsumentverket men enligt ett styrelsebeslut så gäller befintliga villkor i ”Lilla Gula” för SLAO:s medlemmar fram tills att ny överenskommelse är på plats.

Prenumerera på nyhetsbrevet