Halvtidsuppföljning

Sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2018 har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

Samtidigt återstår många utmaningar och tempot måste nu öka i omställningen. Idag släpper Fossilfritt Sverige den första uppföljningen av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.

– Det övergripande intrycket är att både näringslivet och politikerna har ökat tempot de senaste två åren, även om det utifrån det akuta läget fortfarande går för långsamt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

 

Läs mer i rapporten: Uppföljningsrapport halvtid

Prenumerera på nyhetsbrevet