Färdplan för hållbarhet

Skidbranschen arbetar för att vara en hållbar besöksnäring med minimerade klimatpåverkande utsläpp. SLAO arbetar på flera sätt med hållbarhet. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har SLAO tagit fram en färdplan för hur skidanläggningsbranschen ska bli fossilfri. Den publicerades i februari och överlämnades till regeringen 8 oktober 2020.

Pressmeddelande: Sveriges skidanläggningar överlämnar branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen


SLAO:s vd Titti Rodling tillsammans med klimat- och miljöminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan i samband med överlämningen 8 oktober.

Prenumerera på nyhetsbrevet