Finansieringsmöjligheter för energi-förbättrande åtgärder för skidanläggningar

Denna översikt riktar sig till skidanläggningar i Sverige som är intresserade av att söka finansieringsstöd för att investera i energiförbättrande åtgärder, d.v.s energieffektivisering, övergång till fossilbränslefrihet och annan minskad klimatpåverkan.

Prenumerera på nyhetsbrevet