Hållbarhet för SLAO

Skidbranschen arbetar för att vara en hållbar besöksnäring med minimerade klimatpåverkande utsläpp. SLAO arbetar på flera sätt med hållbarhet. Vintern 19/20 har strålkastaren legat på fossilfrihet. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har SLAO tagit fram en färdplan för hur skidanläggningsbranschen ska bli fossilfri. Den publicerades i februari 2020.

Prenumerera på nyhetsbrevet