Hållbarhet för SLAO

Skidbranschen arbetar för att vara en hållbar besöksnäring med minimerade klimatpåverkande utsläpp. SLAO arbetar på flera sätt med hållbarhet. Vintern 19/20 har strålkastaren legat på fossilfrihet. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har SLAO tagit fram en färdplan för hur skidanläggningsbranschen ska bli fossilfri. Den publicerades i februari och överlämnades till regeringen 8 oktober 2020.

Pressmeddelande: Sveriges skidanläggningar överlämnar branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen


SLAO:s vd Titti Rodling tillsammans med klimat- och miljöminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan i samband med överlämningen 8 oktober.

Prenumerera på nyhetsbrevet