Klimatförändringar och utförsåkning i Sverige

Forskningsläget – snötillgång i framtiden

Vi kommer att få ett varmare klimat i framtiden med bland annat högre medeltemperaturer och mindre naturligt snötäcke på ett flertal platser. Det är en förändring som pågår. SLAO följer kontinuerligt forskningsläget och delar forskarnas allvarliga syn på klimatförändringarnas globala konsekvenser. Vi känner ett stort ansvar för att vår besöksnäring ska vara hållbar och agerar därefter.

Vi kommer fortsatt att få uppleva säsongsvariationer, det vill säga att vissa vintrar blir kallare och andra varmare. Dagarna med naturligt snötäcke kommer på sikt att bli färre, men klimatförändringarnas påverkan kommer att se olika ut i olika delar av Sverige. Skillnaderna är också stora internationellt, exempelvis visar forskningen att Alperna kommer att påverkas mer än de svenska fjällen.[1]

SLAO:s arbete för framtidens hållbara skidåkning

Den alpina skidåkningen i Sverige har sedan 1970-talet använt tillverkad snö för att förbättra skidåkningen och förlänga säsongerna. Tillverkad snö är mer värmetålig än vanlig snö och utgör i dag ett stabilt underlag i backarna hos omkring 90 procent av SLAO:s medlemmar. För att erbjuda gästerna en så högklassig skidupplevelse som möjligt, används även tillverkad snö vid snörika vintrar då den ger ett bättre och tåligare underlag.

Teknikutvecklingen för snötillverkning går snabbt framåt och det går idag bara åt en sjundedel av den energi som behövdes på 1970-talet för snötillverkning. SLAO bedömer att våra skidanläggningar kommer att vara snösäkrare i framtiden, än vad de har varit historiskt. Tillverkad snö i skidbackar i svenska fjällen kommer att kunna kompensera fullt ut för minskade snömängder.

En pågående trend och en del av klimatanpassningen är att skidsäsongen förskjuts från försäsong till vårvinter. En allt större andel av skidåkningen kommer att ske mellan februari och april, då snöförhållandena normalt är särskilt goda.

Snötillverkning förutsätter tillgång till vatten och elektricitet. SLAO anser att det är viktigt att arbeta på ett långsiktigt hållbart sätt med snöproduktion. Det innebär att visa hänsyn till omkringliggande natur och andra intressen. Våra snökanoner drivs till stor del av förnybar el. Våra medlemmar har också en kontinuerlig dialog med myndigheter och andra som kan beröras av uttag av vatten för snöproduktion.

Ytterligare ett klimatanpassningsområde som blir allt viktigare är att spara snö mellan säsongerna. Luleå Tekniska Universitet forskar inom området och det pågår många intressanta projekt i fjällen, till exempel i Idre Fjäll och Åre. Idag sparar ett 20-tal anläggningar snö genom att lägga över flis, spån eller duk. Snön täcks av när den ska användas igen.

De svenska skidanläggningarna står väl rustade inför framtiden. De senaste åren har många av våra anläggningar moderniserats genom stora investeringar i ny, energibesparande teknik och energieffektiva boenden. Det finns en stor framtidstro!

Frågor & Svar om klimatförändringar och framtidens utförsåkning

 

  • Hur påverkar klimatförändringarna framtidens skidåkning i Sverige?

Det kommer att finnas snö i backarna även för nya generationer, men vi kommer att uppleva ett förändrat klimat. Hur stora klimatförändringarna blir beror på hur den globala klimatpolitiken utvecklas. Dagarna med naturligt snötäcke kommer att bli färre, enligt SMHI:s prognoser. Tillverkad snö blir allt viktigare, en utveckling som vi har sett sedan 70-talet.

  • Kommer skidsäsongerna i framtiden att bli lika långa som idag?

Ja, vår bedömning är att vi kommer att kunna bibehålla skidsäsongernas längd fullt ut tack vare tillverkad snö. SMHI:s prognoser pekar på att det kan bli upp till 20 dagar färre med naturligt snötäcke i svenska fjällen fram till år 2050. Vi ser också en förskjutning av säsongen, med bra skidåkning och snöförhållanden i april. Vissa områden kommer att få mer nederbörd och således mer snö så det kan se väldigt olika ut runt om på våra anläggningar i landet. Svenska skidanläggningar utökar samtidigt hela tiden sin kapacitet för snötillverkning för att säkra och förbättra skidåkningen.

  • Vilken betydelse kommer snötillverkning ha i framtiden för att kunna åka skidor?

Snötillverkning kommer att vara en viktig del även för framtidens skidåkning. Vi har tillverkat snö sedan 1970-talet – både för att förbättra skidåkningen och för att förlänga säsongerna. Det har varit en viktig del för att kunna erbjuda högklassig skidupplevelse. Vi har också kontinuerligt effektiviserat våra metoder för snötillverkning. Vi använder idag bara en sjundedel så mycket energi som för 40 år sedan och den energi som används är till största del förnyelsebar.

[1] http://www.dn.se/nyheter/sverige/skidorters-behov-av-sno-krockar-med-naturvarden-1/

[1] http://www.nytimes.com/2014/02/08/opinion/sunday/the-end-of-snow.html?_r=0

Prenumerera på nyhetsbrevet